800 213 213

18. listopad - Evropský antibiotický den 15. listopadu 2023

RBP, zdravotní pojišťovna se připojuje k informační kampani věnované Evropskému antibiotickému dni, který každoročně připadá na 18. listopad. 
V termínu od 18. do 24. listopadu se současně připomíná Světový antibiotický týden.

Cílem kampaně je upozornit na nesprávné, nevhodné nebo zbytečné užívání antibiotik v případech, kdy antibiotika není nutné použít. V případě nadměrného a bezdůvodného používání antibiotik si na ně tělo zvykne a stane se vůči nim rezidentní. Nastane-li pak skutečná potřeba jejich nasazení, stanou se neúčinnými. 

Z tohoto důvodu se kampaň zaměřuje na lepší informovanost široké veřejnosti v porozumění otázce racionálního užívání antibiotik a důsledků jejich nesprávného užívání tak, aby veřejnost mohla činit informovaná rozhodnutí, a na prosazování správné praxe při předepisování antibiotik a prevenci infekcí.
Je proto nutno mít stále na paměti, že Antibiotika jsou léky, které nám denně zachraňují životy, působí specificky proti bakteriím a jsou lékařem předepisovány pouze na léčbu bakteriální infekce.

Jak správně užívat antibiotika?

Nevhodné nebo chybné zacházení s antibiotiky způsobuje zvyšování odolnosti až rezistenci u mnoha druhů nebezpečných bakterií
. Následné infekce a onemocnění, které rezistentní bakterie způsobují, jsou pak jen velmi těžko léčitelné.

Správné a uvážlivé užívání antibiotik může pomoci zastavit vývoj rezistentních bakterií a zachovat tak účinnost antibiotik do budoucna. Každý můžeme přispět ke snižování rezistence k antibiotikům především tím, že budeme antibiotika užívat uvážlivě:

  • užíváme pouze antibiotika předepsaná na lékařský předpis
  • vyzvedáváme je co nejdříve, bychom co nejrychleji zahájili léčbu
  • dodržujeme způsob dávkování doporučený lékařem (interval, množství, délku)
  • využíváme celé balení, pokud lékař nestanoví jinak, léčbu neukončujte dříve ani v případě, že se nám výrazně ulevilo, nikdy nedávejte svá antibiotika někomu jinému

Přílohy:

Na chřipku se antibiotika neužívají!

Tuto skutečnost je třeba vzít v úvahu v současném období zvýšeného výskytu chřipkových onemocnění, které je způsobeno víry, nejde tedy o onemocnění bakteriální.

Chceme-li proti těmto onemocněním úspěšně bojovat, je vhodné se zaměřit na prevenci, kterou je zejména otužování, saunování, zvyšování fyzické kondice, dodržování zásad chřipkové hygieny a zdravé životosprávy.

Důležitou roli v prevenci chřipky a dalších akutních respiračních infekcí hraje také vitamín D, je třeba také doplňovat vitamín C, bioflavonoidy, antioxidanty, jód a zinek a ovoce s vyšším obsahem vitamínu C. Ještě lépe je, nechat se včas proti chřipce očkovat.

V léčbě chřipky se používají především léky snižující horečku a působící proti bolesti, antibiotika na viry neúčinkují, proto Vám určitě nepomohou, ba naopak.

Vaše RBP