800 213 213

Program 90+

Věříme, že zdraví je největší bohatství. A vy?

Pojištěncům, kteří pečují o sebe a své zdraví nabízíme dlouhodobý komplexní preventivní program.
Náš cíl je jasný. Chceme vám usnadnit každodenní zdravá rozhodnutí a pomoci dělat co nejčastěji něco pro své zdraví a tak předcházet nemocem a zlepšovat kvalitu svého života.

Program 90(+) je naší nabídkou pro váš dlouhý život ve zdraví.

Budeme vám pomáhat řadou nástrojů podpory zdraví (mimo jiné vám pomůžeme sledovat frekvenci doporučených preventivních vyšetření a budeme vám posílat informaci, že je čas je absolvovat), spolupracovat s ošetřujícími lékaři a aktivním účastníkům umožníme čerpat navíc speciální bonusový příspěvek.

Program 90

Pojištěnci od 19 let mají možnost čerpat bonus Zdraví 90a to až do výše 500 Kč za rok. Do programu se aktuálně mohou zapojit všichni pojištěnci RBP do 40 let věku. 

Program 90 bude k 31.12.2023 ukončen a od 1.1.2024 zcela nahrazen novým a lepším Programem 90+. Registrovat se do Programu 90+ můžete již nyní. 

Program 90+

Od 1. 7. 2023 se do programu může nově zapojit každý pojištěnec RBP. 

Všichni pojištěnci RBP, kteří byli k 1. 7. 2023 účastníky Programu 90, byli k tomuto datu automaticky zaregistrováni také do Programu 90+.

Registrace do Programu 90 i do Programu 90+ je možná u praktických lékařů, na kterémkolivkontaktním místě RBP nebo prostřednictvím služby my213  Registrace do programu.  


Co byste měli vědět o preventivních prohlídkách:

Z evidence RBP je zřejmé, že preventivní prohlídky v dospělosti absolvuje méně než polovina dospělých. To je škoda! Vysvětlíme Vám proč.

Preventivní prohlídky hrají důležitou roli při zjišťování rizika vzniku vážných chronických onemocnění, umožňují včasnou diagnostiku nemoci. Na základě výsledků vyšetření pak může být pojištěnci doporučena vhodná změna životního stylu (např. dietní opatření) nebo nasazena odpovídající léčba.

Preventivní prohlídka přispívá k prevenci onemocnění a včasná diagnostika zvyšuje efektivitu případné léčby.

Zatímco u dětí do tří let se preventivní prohlídka u praktického lékaře uskuteční desetkrát, u dětí od tří let a dospělých je doporučena jednou za dva roky.

V rámci preventivní prohlídky u praktického lékaře proběhne kompletní fyzikální vyšetření. Lékař orientačně vyšetří zrak, sluch, změří tlak a hmotnost, proběhne vyšetření moči, kontrola očkování a doplnění anamnézy. U dospělých je součástí preventivní prohlídky i základní onkologické vyšetření, případně laboratorní vyšetření krve. Lékař Vám rovněž bude pokládat otázky týkající se například současného zdravotního stavu a rizikových faktorů v práci a v rodině.

Prevence má své místo také ve stomatologii a gynekologii. K zubaři byste v dospělosti měli docházet jednou za rok, děti jednou za 6 měsíců. Ženy od 15 let by měly absolvovat jednou ročně ještě gynekologickou preventivní prohlídku.

V rámci onkologické prevence zdravotní pojišťovna hradí také preventivní screeningové vyšetření tlustého střeva a konečníku testem na okultní krvácení nebo kolonoskopií (u osob od 50 let věku) a screeningové vyšetření prsou mamografem (od 45 let věku ženy jednou za 24 měsíců).