800 213 213

Speciální bonusy

Duben 2021

Duben 2021

Získejte příspěvek až 2 000 Kč na očkování proti klíšťové encefalitidě

Také v letošním roce RBP, zdravotní pojišťovna podporuje očkování proti klíšťové encefalitidě. Našim pojištěncům doporučujeme, aby prevenci klíšťového zánětu mozku nepodceňovali a nechali se u svých praktických lékařů proti klíšťové encefalitidě naočkovat.

Všem našim pojištěncům, u kterých bude provedena aplikace vakcíny proti klíšťové encefalitidě v období od 02.02. do 30.04.2021, bude očkování uhrazeno až do výše 2 000 Kč, a to mimo roční limit 1 000 Kč. Podmínkou tohoto speciálního bonusu je předložení dokladů k proplacení v dubnu, tedy od 01.04. do 30.04.2021. V tomto období předložte účtenku a doklad o aplikaci vakcíny, přičemž datum aplikace vakcíny nesmí být starší než dva měsíce. Po skončení tohoto období nebude již možné bonus nárokovat.

Duben 2021
Červenec 2021

Červenec 2021

Získejte příspěvek až 10 000 Kč  pro podporu hezkého úsměvu

Víme, že vše je zapotřebí dobře a včas plánovat. Proto jsme se rozhodli představit vám náš další speciální časově limitovaný bonus již nyní. V měsíci červenci přinášíme možnost získat příspěvek na rovnátka (fixní nebo snímatelný aparátek) pro dítě do 18 let až do výše 10 000 Kč. Zajistěte si včas souhlas s převodem finančního příspěvku pro své dítě. V tomto případě můžete od kteréhokoliv pojištěnce RBP, zdravotní pojišťovny (maximálně však od dalších 9 osob) získat část, nebo i celou výši ročního příspěvku 1 000 Kč. Celkově lze tedy tímto způsobem zvýšit příspěvek až na 10 000 Kč.

Speciální bonus "Hezký úsměv" platí jen od 01.07. do 31.07.2021. V tomto období lze doručit  účtenku, která nesmí být  starší než dva měsíce společně s formulářem Tiskopis souhlasu převodu limitu dětí do 18 let. Po skončení tohoto období nebude již možné bonus nárokovat.

Červenec 2021

PÁTEK 12.3. (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: Brzy uveřejníme...

Přejít Přejít