800 213 213

Speciální bonusy

Duben 2021

Duben 2021

Získejte příspěvek až 2 000 Kč na očkování proti klíšťové encefalitidě

Také v letošním roce RBP, zdravotní pojišťovna podporuje očkování proti klíšťové encefalitidě. Našim pojištěncům doporučujeme, aby prevenci klíšťového zánětu mozku nepodceňovali a nechali se u svých praktických lékařů proti klíšťové encefalitidě naočkovat.

Všem našim pojištěncům, u kterých bude provedena aplikace vakcíny proti klíšťové encefalitidě v období od 02.02. do 30.04.2021, bude očkování uhrazeno až do výše 2 000 Kč, a to mimo roční limit 1 000 Kč. Podmínkou tohoto speciálního bonusu je předložení dokladů k proplacení v dubnu, tedy od 01.04. do 30.04.2021. V tomto období předložte účtenku a doklad o aplikaci vakcíny, přičemž datum aplikace vakcíny nesmí být starší než dva měsíce. Po skončení tohoto období nebude již možné bonus nárokovat.

K odeslání dokladů můžete využít inovovanou elektronickou verzi my213, nelze je odeslat e-mejlem!.

Duben 2021
Červenec 2021

Červenec 2021

Získejte příspěvek až 10 000 Kč  pro podporu hezkého úsměvu

Víme, že vše je zapotřebí dobře a včas plánovat. Proto jsme se rozhodli představit vám náš další speciální časově limitovaný bonus již nyní. V měsíci červenci přinášíme možnost získat příspěvek na rovnátka (fixní nebo snímatelný aparátek) pro dítě do 18 let až do výše 10 000 Kč. Zajistěte si včas souhlas s převodem finančního příspěvku pro své dítě. V tomto případě můžete od kteréhokoliv pojištěnce RBP, zdravotní pojišťovny (maximálně však od dalších 9 osob) získat část, nebo i celou výši ročního příspěvku 1 000 Kč. Celkově lze tedy tímto způsobem zvýšit příspěvek až na 10 000 Kč.

Speciální bonus "Hezký úsměv" platí jen od 01.07. do 31.07.2021. V tomto období lze doručit  účtenku, která nesmí být  starší než dva měsíce společně s formulářem Tiskopis souhlasu převodu limitu dětí do 18 let. Po skončení tohoto období nebude již možné bonus nárokovat.

Červenec 2021
Říjen a listopad 2021

Říjen a listopad 2021

Získejte příspěvek až 2 300 Kč na očkování proti klíšťové encefalitidě

V návaznosti na letošní úspěch speciální akce RBP, zdravotní pojišťovny na očkování proti klíšťové encefalitidě jsme se rozhodli znovu navýšit příspěvek až na 2 300 Kč nad limit preventivního programu očkování.

Všem našim pojištěncům bude očkování uhrazeno až do výše dvou vakcín (max. do výše 2300 Kč), a to mimo roční limit 1 000 Kč. K proplacení Speciálního bonusu "Klíšťová encefalitida" je nutno předložit účtenku a doklad o aplikaci vakcíny, která proběhla od 15.10. – 30.11.2021. Tyto doklady lze předložit nejpozději do 30.11.2021. Po skončení tohoto období nebude již možné bonus nárokovat.

K odeslání dokladů můžete využít inovovanou elektronickou verzi my213,

Říjen a listopad 2021

PÁTEK 3. 12. (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: Podpora imunity

Přejít