800 213 213
geny213

geny213

RBP, zdravotní pojišťovna klade v rámci zdravotních programů dlouhodobě důraz na prevenci a přispívá svým klientům (od 18 do 49 let věku) na genetické vyšetření geny213, které napomáhá k odhalení dědičných nemocí, již před plánovaným těhotenstvím.

Moje geny - plánované těhotenství

Test pomocí domácí samoodběrové sady, následné analýzy v laboratoři a online konzultace výsledků s lékařem, vhodný pro budoucí rodiče. Test nabízí vyšetření nejčastějších mutací v pěti genech. Jedná se o čtyři autozomálně – recesivně dědičné nemoci (cystickou fibrózu, spinální muskulární atrofii, nejčastější typ vrozené hluchoty a fenylketonurii) a jednu nemoc X – recesivně dědičnou (syndrom lomivého - fragilního X chromozomu, FRAXA).

Slevový voucher Moje geny

Získání slevového voucheru na genetické vyšetření Moje geny - plánované těhotenství od EUC Lékárny je teď jednodušší než kdy dříve. Stačí požádat o vystavení slevového voucheru online v my213 nebo zajít na jakoukoliv pobočku RBP, zdravotní pojišťovny.

Jaká je hodnota voucheru? 

 • od 4.000 do 7.000 Kč (hodnota se skládá z bonusu 4.000 Kč + možný dar od jiných pojištěnců RBP ve výši 2.000 Kč + vlastní zůstatek z preventivního programu 1.000 Kč)

Jak získat voucher?

 • osobně na pobočce RBP, zdravotní pojišťovny
 • online v my213 (v menu Bonusy a prevence / Žádost o čerpání z preventivních a bonusových programů / Moje geny - plánované těhotenství (voucher EUC Lab.)

Jaké jsou podmínky?

 • Platnost voucheru 1 měsíc.
 • Pojištěnci vzniká nárok na úhradu samoodběrové testovací sady ze strany RBP pouze v případě, že pojištěnec tuto sadu využije za účelem odběru genetického materiálu, který bude odeslán k laboratornímu rozboru. V případě nevyužití testovací sady v termínu realizace programu „Moje geny - plánované těhotenství“, včetně laboratorního rozboru bude RBP, zdravotní pojišťovna oprávněná od pojištěnce požadovat plnou výši poskytnutého příspěvku na zakoupení domácí samoodběrové sady.
 • Pojištěnec se zavazuje využít samoodběrovou sadu jen pro svou osobní potřebu.
 • Podmínky musí být pojištěncem podepsány na pobočce nebo online v my213 pomocí bankovní identity.
 • Platnost programu je do 15. 12. 2023.


Gepard - Genetická analýza závažných dědičných onemocnění

Gepard je základní genetická analýza dědičných onemocnění, která obsahuje pět autozomálně - recesivně dědičných nemocí (cystickou fibrózu, spinální muskulární atrofii, nejčastější typ vrozené hluchoty, fenylketonurii a Smith-Lemli-Opitz syndrom) jednu nemoc X - vázanou (syndrom křehkého- fragilního X chromozomu, FRAXA) a nejčastější trombofilní mutace (FV Leiden a mutace FII).

Gepard - Complete je komplexní genetická analýza 35 závažných dědičných onemocnění obsahující 29 autozomálně - recesivně dědičných nemocí, jednu nemoc X - vázanou (syndrom křehkého- fragilního X chromozomu, FRAXA), nejčastější trombofilní mutace (FV Leiden a mutace FII), mužskou neplodnost + receptor FSHR a nejčastější geny pro dědičnou hypercholesterolemii.


Panda - Panelová diagnostická analýza

PANDA Infertility je základní prekoncepční vyšetření, které umožňuje diagnostiku pěti nejčastějších vzácných onemocnění v naší populaci. Těmi jsou: cystická fibróza, spinální muskulární atrofie, nesyndromová hluchota, syndrom fragilního X a fenylketonurie.

Test vyšetřuje i varianty: 

 • poruch plodnosti a její léčby
 • genetické příčiny neplodnosti nebo poruch vývoje embryí
 • trombofilní mutace

PANDA Carrier je rozšířenou verzí panelové diagnostické analýzy a u každého jedince vyšetřuje až 110 klinicky nejčastějších recesivně monogenních onemocnění. Podle doporučení americké společnosti pro lékařskou genetiku (ACMG) by měl být test tohoto rozsahu nabídnut všem, kteří plánují potomka. Kromě pěti nejčastějších onemocnění se soustředí také na vrozené vady metabolismu, poruchy zraku a sluchu či choroby pohybového aparátu a kůže. Vyšetření je zaměřené na co největší snížení rizika narození potomka s monogenním onemocněním.

"Genetická analýza udělala v posledních desetiletích výrazný pokrok a dnes již dokáže poměrně přesně určit predispozice k nejrůznějším onemocněním."

Pro koho je test vhodný?

Pro všechny partnery před plánovaním těhotenství, především pokud se u nich jedná o:

 • chtějí snížit riziko narození dítěte s uvedenými nemocemi na minimum
 • mají v rodině přímé i vzdálené výskyt některého z uvedených nemocí
 • jsou vzdáleně příbuzní
 • nevědí nic o výskytu těchto chorob v rodině, zejména adoptovaní

Svým klientům přispíváme na tato vyšetření částkou až 7.000 Kč

Spolupracující pracoviště:

CHCI PŘEJÍT K RBP CHCI PŘEJÍT K RBP

CHCI PŘEJÍT K RBP

CHCI BÝT POJIŠTĚNCEM RBP

Neváhejte - zaregistrujte se a začněte čerpat z řady výhod a benefitních programů.

Registrovat on-line