800 213 213

Dárci krve a kostní dřeně

RBP, zdravotní pojišťovna již dlouhá léta podporuje záslužnou činnost pojištěnců, kteří bezpříspěvkově darují krev nebo kostní dřeň tím, že jim poskytuje příspěvky na různé aktivity.

Bezpříspěvkovým dárcům krve a krevní plazmy poskytujeme:

Úhradu vitamínu*, který jim bude bezprostředně po odběru vydán na transfúzní stanici; pokud dárce daruje krev na transfúzní stanici, která vitamíny nemá k dispozici, obdrží je dodatečně po vyžádání na kontaktním místě RBP.

* Počet „Multivitaminu pro dárce krve“ bezpříspěvkovým dárcům krve a plazmy:

 • Každý pojištěnec, který bezplatně daruje krev, obdrží 1 balení multivitamínů po každém odběru.
 • Každý pojištěnec, který bezplatně daruje krevní plazmu, obdrží 1 balení multivitamínů po každém druhém odběru.

Příspěvek na úhradu vybraných aktivit podporujících zdraví** těm, kteří po 1. 1. 2017 aktivně darovali krev   

POČET ODBĚR
PŘÍSPĚVEK
POSLEDNÍ ODBĚR
10 - 39
500 Kč
po 1.1.2017
40 - 79
1 000 Kč
bez omezení ***
40 - 79
1 500 Kč
do 12 měsíců
80 - 119
1 500 Kč
bez omezení ***
80 - 119
2 000 Kč
do 12 měsíců
120 - 159
2 000 Kč
bez omezení ***
120 - 159
2 500 Kč
do 12 měsíců
160 a více
2 500 Kč
bez omezení ***
160 a více
3 000 Kč
do 12 měsíců


*** trvalý příspěvek formou celoroční renty:

Poskytujeme příspěvek prvodárcům ve výši 1 213 Kč za první odběr krve u nových dárců, kteří bezplatně darovali krev v posledních 2 měsících.

Bezpříspěvkovým dárcům kostní dřeně poskytujeme:

 • příspěvek na úhradu vybraných aktivit podporujících zdraví** těm, kteří v příslušném roce darovali kostní dřeň do výše 3 000 Kč,

** Dárce krve nebo kostní dřeně může příspěvek využít na úhradu:

 • nákupu léčivých přípravků a doplňků stravy v lékárnách,
 • nákupu zdravotnických prostředků v lékárnách a prodejnách těchto prostředků,
 • očkování a ošetření nehrazeného ze zdravotního pojištění (mimo stomatologické výkony)
 • dentální hygieny,
 • vícedenních ozdravných pobytů (v ČR a na Slovensku) u pojištěnců s více než 40 aktivními odběry.

Podmínky darování krve a kostní dřeně

U dárců krve jsou podmínky, které musí splňovat dárce krve, obecně známé, případně jednoduše zjistitelné na transfúzních stanicích, které jsou téměř u všech velkých nemocnic.
Výhodou je, že každý dárce krve, který je zdravý, může darovat krev a jeho krev vždy najde toho, kdo ji využije.

U dárců kostní dřeně je situace jiná. Všichni, kdo chtějí pomoci a svou kostní dřeň darovat tomu, kdo ji bude potřebovat, se nejprve musí zapsat do registru dárců kostní dřeně. Musí přitom splňovat přesně daná a striktní pravidla:

 • věk 18-35 let
 • dobrý zdravotní stav (žádné závažné onemocnění - ani v minulosti)
 • bez trvalé medikace a léčby (výjimkou je antikoncepce)
 • hmotnost vyšší než 50kg
 • zdravotní pojištění platné v ČR
 • ochota darovat svoji kostní dřeň komukoliv, kdo ve světovém registru o ni požádá, vše je striktně anonymní.

Dárce musí vědět, že pokud bude vyzván, odběr kostní dřeně není bez námahy a bolesti. Může zvolit ze dvou metod:

 • v celkové anestézii, tedy relativně bezbolestná, ale jde o operaci a následnou rekonvalescenci,
 • bez anestezie, tedy způsob, kdy se krvetvorné buňky odebírají přímo z krve tak, jako když se odebírá krevní plasma nebo krevní destičky; výkon tedy není bolestivý, ale trvá čtyři hodiny a před výkonem se musí provést stimulace kostní dřeně, po 4 dny před výkonem; s touto stimulací dochází v těle budoucího dárce k zátěži, která se projevuje příznaky podobnými chřipce; samotný odběr nebolí, ale je nepříjemný a 4 hodiny na separátoru jsou dlouhé.

Cenou za vše je možnost ZACHRÁNIT ŽIVOT ČLOVĚKA a stát se ve vlastních očích hrdinou. Každý hrdinou být nechce nebo nemůže, ale to neznamená, že nemůže hrdinu nalézt a stát se také hrdinou ve vlastních očích.

PROČ VSTOUPIT DO REGISTRU DÁRCŮ KOSTNÍ DŘENĚ

Jediným způsobem léčby pacientů s poruchou krvetvorby (leukémie, anémie, jiné závažné choroby) je v některých případech transplantace krvetvorných buněk od zdravého dárce (kostní dřeň, kmenové buňky z periferní krve nebo pupečníková krev).
Nemocnému je nutné transplantovat krvetvorné buňky co nejshodnějšího dárce a k tomu je třeba mít možnost výběru z co největšího počtu potenciálních dárců.
Aby mohl být dárce zaregistrován, musí absolvovat malý odběr krve a poskytnout kontaktní údaje do databáze registru.

Pravděpodobnost, že bude dárce vybrán, jako vhodný, není velká. V registru můžete být dárce evidován řadu let, než se najde pacient, který bude mít s dárcem shodné znaky v systému HLA. Nemusí k tomu dojít nikdy. Avšak Vaše rozhodnutí stát se dárcem krvetvorných buněk, zvyšuje naději na záchranu lidského života.

JAK SE VYHLEDÁVÁ DÁRCE PRO PACIENTA? 

CO SE DĚJE POTÉ, CO SE DÁRCE ZAREGISTRUJE:

 • Ze vzorku krve odebrané při vstupu do registru se určí genetické znaky dárce na bílých krvinkách (HLA).
 • Výsledky testu se vloží do databáze.
 • Pokud se zjistí, že se v základních genetických znacích předběžně dárce shoduje s pacientem, pozve se dárce na další odběr krve a provedou se podrobnější krevní testy, které upřesní míru shody s pacientem a zmapují aktuální zdravotní stav dárce.

Při tomto odběru krve absolvuje dárce pohovor s lékařem / odborným pracovníkem registru, který podá všechny potřebné informace týkající se prováděných vyšetření a dalšího postupu.
Jestliže se na základě krevních testů potvrdí potřebný stupeň shody mezi dárcem a pacientem, bude dárce kontaktován a dohodne se s ním termín začátku přípravy na odběr krvetvorných buněk.

Bližší informace naleznete na adrese www.kostnidren.cz nebo www.czechbmd.cz

Adventní
kalendář