800 213 213

Інформація для біженців з України

Informace pro běžence z Ukrajiny - pojištěnce RBP

Медична страхова компанія RBP (РБП) попереджає застрахованих осіб з числа українських біженців про зміну закону щодо виплат медичного страхування. Громадяни України, які отримали «візу з метою толерантності», тепер зобов’язані через 150 днів з моменту надання тимчасового захисту звернутися до своєї медичної страхової компанії та повідомити їм, хто далі оплачуватиме медичну страховку. Чи роботодавець, чи держава, чи кожен сам за себе.
Zdravotní pojišťovna RBP upozorňuje pojištěnce z řad ukrajinských uprchlíků na změnu zákona týkající se úhrad zdravotního pojištění. Občané Ukrajiny, kteří získali „vízum za účelem strpění“ mají nově povinnost po 150 dnech od udělení dočasné ochrany kontaktovat svoji zdravotní pojišťovnu a nahlásit ji, kdo za ně bude dále hradit zdravotní pojištění. Zda zaměstnavatel, stát nebo každý sám za sebe.

На практиці це означає, що кожен повнолітній громадянин України віком від 18 до 64 років повинен не пізніше восьми днів після закінчення 150-денного терміну звернутися до медичної страхової компанії РБП і повідомити їй про зазначений факт на підставі поправка до закону.
V praxi to znamená, že se každý dospělý občan Ukrajiny ve věku od 18 do 64 let musí nejpozději do osmi dnů od vypršení stopadesátidenní lhůty ozvat zdravotní pojišťovně RBP a výše uvedenou skutečnost jí na základě novely zákona nahlásit.

Зверніть увагу, що для дітей віком до 18 років і людей старше 64 років нічого не змінюється. Їхнє медичне страхування продовжуватиме оплачуватися державою навіть після закінчення 150-денного періоду.
Upozorňujeme, že pro děti do 18 let a seniory 65 a více let se nic nemění. Jejich zdravotní pojištění bude nadále platit stát i po uplynutí stanovené 150 denní lhůty.