800 213 213

Zřízení datové schránky nyní zdarma 9. dubna 2020

Doporučujeme našim pojištěncům, aby v plné míře využívali datových schránek a snadno a rychle si přes ně vyřizovali všechny záležitosti ve vztahu ke zdravotní pojišťovně z domova. V současné době je nejlepší čas pro její zřízení.

Provozovatel systému datových schránek již před několika dny zjednodušil proceduru zřízení datové schránky tak, že se může odehrát rychle, během jedné návštěvy CzechPOINTu. Zřízení je kompletně bezplatné, zatímco dosud bylo pro podnikající fyzické osoby zpoplatněné.

Platí, že v době, kdy budou občané podávat kvůli koronavirové krizi všemožné žádosti na různé úřady, je datová schránka tou nejlepší úřední přepážkou bez fyzického kontaktu.

Přístupové údaje do datové schránky zároveň slouží jako prostředek k ověření identity, a tak nahrazují úředně ověřený podpis, který pro mnoho žádostí člověk potřebuje.

Datové schránky dávají jednoduchou šanci zaručeně odeslat zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, úřadům práce a dalším institucím a úřadům různá podání bez nutnosti navštívit podatelnu dané instituce.

V nouzového stavu je dokonce zdarma i zasílání zpráv z vaší datové schránky firmám, ale i občanům a neziskovým organizacím. To dnes může odstranit mnoho problémů s věrohodným doručením i v privátní sféře.

 Využijte nyní svého volného času pro příští dny, kdy ho budete moci využít pro jiné aktivity.

PÁTEK 7.8. od 9:00 do 12:00 na FB a IG RBP

Téma týdne: Online poradenství s Krajskou hygienickou stanicí MSK

Přejít