800 213 213

Život bez bariér

Výstaviště Ostrava,  Černá louka | 4.- 6. 10. 2019

Přijměte pozvání na sedmý ročník výstavy zaměřené na seniory, osoby s hendikepem, děti i maminky. Cílem akce je pomoci lidem s různými druhy hendikepů, a to jak zdravotními, tak společenskými, a přispět tak ke zlepšení jejich začlenění do společnosti.

Seznámíte se s širokou nabídkou firem poskytujících sociální a asistenční služby, prodej kompenzačních pomůcek, úpravy bydlení, vozidel, nabídku léčebných a rehabilitačních zařízení. Program bude nabitý přednáškami, semináři a workshopy.

Těšíme se na vás ve Stanu zdraví RBP s programem podporujícím prevenci a zdravý životní styl. Připravujeme pro vás bezplatné měření cévního věku, diagnostiku tělesného složení, nutriční poradenství i edukaci v oblasti dentální hygieny.

Navíc vám představíme online služby my213 a bezbariérový web RBP, který boří bariéry mezi světem zdravých lidí a lidí s hendikepem.

Vaše RBP