800 213 213

Zdravotně pojistný plán RBP pro rok 2020 27. ledna 2020

Zdravotně pojistný plán RBP pro rok 2020 byl schválený správní radou RBP a přináší historicky nejvyšší úhrady jak ze základního fondu, tak z fondu prevence.

„Celkové příjmy v roce 2020 očekáváme ve výši 13 miliard korun. Z toho vyplývá, že oproti roku 2019 vzrostou o 6 %,“ uvedl výkonný ředitel RBP Antonín Klimša.

Náklady na zdravotní péči budou oproti roku 2019 navýšeny o bezmála 10 % a přesáhnou částku 12,6 mld. Kč.

„Stejně jako v předchozích letech i v roce 2020 RBP ve svém rozpočtu alokuje dodatečné finanční zdroje pro zvýšenou kvalitu nebo dostupnost zdravotních služeb, pro projekty chronických nemocí nebo například telemedicíny. K tomuto účelu jsme vyčlenili bezmála 200 mil. Kč,“ dodal Klimša.

Rovněž ve fondu prevence dojde k významnému navýšení zdrojů o 25 %, což bude představovat částku téměř 90 milionů korun. RBP plánuje i několik novinek, které představí v průběhu roku 2020.

„Co se týče investic, ty máme podle jednotlivých položek roztříděny do 3 základních kategorií na provozní investice, stavební investice a investice do informačních technologií. Největší část alokovaných investičních prostředků v celkovém objemu 17,5 milionů korun, bude RBP v roce 2020 směřovat do oblasti IT. Tím navážeme na rok 2019, kdy jsme jako první ZP zpřístupnili bezbariérový web, který byl oceněný ligou nevidomých. V letošním roce budeme dále pracovat na bezbariérových řešeních, digitalizaci, tedy na urychlování procesů. Představíme i modernizovanou verzi naší aplikace  aplikaci my213,“ konstatoval výkonný ředitel RBP.

Zdravotní pojišťovna RBP několik let po sobě vykazuje stabilní hospodaření ve všech jednotlivých fondech. V oblasti finančního zdraví a stability, kde byly posuzované reálné údaje za rok 2018, je podle hodnocení neziskové organizace Health Care Institut (HCI) opět druhou nejlepší ZP v České republice. V roce 2018 byla rovněž druhá a v roce 2017 dokonce první. Stabilita platí i pro průměrný počet pojištěnců, který se dlouhodobě pohybuje okolo 428 tisíc osob.

Ivo Čelechovský Ivo Čelechovský tiskový mluvčí RBP

PÁTEK 25.9. od 9:00 do 12:00 na FB a IG RBP

Téma týdne: uveřejníme ve středu

Přejít