800 213 213

Zdravé město Hodonín

RBP, zdravotní pojišťovna vás zve na Den zdraví, který se uskuteční ve spolupráci s projektem Zdravé město Hodonín v pondělí 7.10.2019 od 9 do 15 hodin v budově
Městského úřadu Hodonín.
Pro všechny návštěvníky bude připravena zóna zdraví s diagnostikou tělesného složení a testováním zrakové ostrosti.

Navíc získáte informace o aktuálních bonusech a preventivních programech RBP, zdravotní pojišťovny.
Těšíme se na vás!

Vaše RBP

Adventní
kalendář