800 213 213

Žádosti o ozdravné pobyty v RBP přijímáme do konce června 26. dubna 2022

žádosti o lázeňské, přímořské a vysokohorské ozdravné pobyty pro děti a mládež do 18 let a rovněž žádosti o lázeňské ozdravné pobyty pro chronicky nemocné dospělé klienty RBP včetně dalších požadovaných potvrzení či tiskopisů můžete už nyní vyplnit a osobně donést do všech poboček RBP, případně zaslat poštou nebo prostřednictvím datové schránky.

Doporučujeme vám, ať se před podáním žádosti důkladně seznámíte se stanovenými podmínkami jednotlivých bonusů, které naleznete na webu RBP v sekci BONUSY A PREVENCE - PREVENTIVNÍ A BONUSOVÝ PROGRAM a dále v jednotlivých věkových kategoriích. Tam také naleznete odkazy na příslušné formuláře.   


Současně vám chceme připomenout, že posledním termínem pro přijetí vašich žádostí je 30. červen 2022. Po tomto datu nemůžeme vaše žádosti akceptovat.  

Vaše RBP.

Letní
soutěž