800 213 213

Výše minimální zálohy OSVČ 10. ledna 2019

Od ledna 2019 došlo u OSVČ ke zvýšení minimální výše zálohy na pojistné, a to na částku 2 208 Kč. Úhradu záloh pojistného proveďte nejpozději 8. den následujícího měsíce, a to na následující bankovní spojení. 

Bankovní spojení:
Česká národní banka
Číslo účtu: 2130203761/0710
IBAN: CZ88 0710 0000 0021 3020 3761
BIC (SWIFT kód) – CNBACZPPXXX
Variabilní symbol: číslo pojištěnce z platného průkazu pojištění

PÁTEK 2.10. od 9:00 na FB a IG RBP

Téma týdne: Noví pojištěnci RBP vítejte! Budeme soutěžit o roušky a desinfekční gely!

Přejít