800 213 213

Výše minimální mzdy a pojistného na rok 2019 24. ledna 2019

S účinností od 1. ledna 2019 byla zvýšena minimální mzda na částku 13 350 Kč. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění z minimální mzdy činí 1 803 Kč. Výše pojistného je platné pro zaměstnance i osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). 

PÁTEK 25.9. od 9:00 do 12:00 na FB a IG RBP

Téma týdne: uveřejníme ve středu

Přejít