800 213 213

Upozornění na změnu při zpracování žádanek o schválení (povolení) – výkon, léčiva, PZT, ostatní 15. listopadu 2019

S platností od 1. 12. 2019 přistupuje RBP, zdravotní pojišťovna, k zavedení správního řízení v případě žádostí o schválení žádanek (výkony, léčiva, PZT, ostatní). V rámci správního řízení bude na základě žádosti (např. doručení žádanky) vydáno rozhodnutí, které Vás v případě schválení, jako poskytovatele zdravotních služeb (dále jen „PZS"), oprávní k vystavení poukazu či receptu. Poukazy tak již nebudou revizními lékaři potvrzovány a není tedy nutné je k žádance přikládat. V případě, bude-li spolu s žádankou doručen i poukaz, nebude již možné z provozních důvodů tento doklad odesílat zpět PZS a poukaz se stane s účinností od 1. 12. 2019 součástí spisu.

Postup při podání žádosti – krok po kroku

  1. PZS předloží RBP, zdravotní pojišťovně, Žádanku o schválení (povolení) – tiskopis VZP-21/2013 - a to náležitě vyplněnou se zdůvodněným požadavkem v souladu s aktuálně platnou Metodikou pro pořizování a předávání dokladů, včetně všech náležitostí a podkladů nutných k posouzení konkrétního požadavku.
  2. Revizní lékař se k žádosti vyjádří a odešle informaci o výsledku posouzení formou rozhodnutí zpět PZS i pojištěnci.
  3. PZS vystaví poukaz nebo recept v souladu s doručenou informací o výsledku posouzení. Na poukazu nebo receptu, v místě pro záznamy zdravotní pojišťovny, potvrdí předepisující lékař schválení/povolení RBP, zdravotní pojišťovnou, a uvede evidenční číslo posouzení (spis. zn. ZD/…/rok), případně další informace rozhodné pro realizaci poukazu či receptu, jako jsou v některých případech výše úhrady, smluvní dodavatel u ZP R, období čerpání atd.


Adventní
kalendář