800 213 213

ÚPAL / ÚŽEH aneb nástrahy léta v plném proudu... 2. července 2019

ÚPAL

Jak k němu dochází?
K úpalu dochází pokud je naše tělo dlouhodobě vystaveno vyšším teplotám. Vzniká z důvodu nedostatečného odvodu tepla z organismu, tím dojde k přehřátí organismu spojenému s dehydratací např. v nadměrně vlhkém a horkém prostředí (skleník) nebo při práci v ochranném obleku.

Mezi nejčastější příznaky patří zvýšení tělesné teploty k hodnotám okolo 40°C, zarudnutí v oblasti obličeje, mohou být přítomny bolesti hlavy a zrychlený puls. Tento stav může vyústit k vážným poruchám vědomí. Nejvíce ohroženými skupinami jsou děti a senioři.

ÚŽEH

Jaké příznaky má úžeh na rozdíl od úpalu?
Úžeh vzniká nadměrným vystavením obnaženého těla (především trupu a hlavy) slunečnímu záření. Nechráněná kůže je lokálně postižena povrchovými popáleninami. Nadměrným pocením se ztrácí voda s důležitými ionty a rozvíjí se tak dehydratace. Vystavením nechráněné hlavy slunečnímu záření dochází k jejímu přehřátí, teplem jsou drážděny mozkové obaly, což se projeví jako nevolnost, zvracení a bolesti hlavy. Dalším příznakem může být zrychlený puls. V těžších případech dochází k poruše vědomí s křečemi celého těla. Tyto příznaky se mohou objevit i několik hodin po vystavení slunečnímu záření. Rizikovou skupinou jsou děti, senioři a lidé pod vlivem alkoholu.

Jak správně pomoci v případě úpalu či úžehu?
Základem je dostat postiženého z působení zdrojů tepla (do stínu).
Zajistit přísun čerstvého vzduchu.
Vhodné je zchladit postiženého studeným (ne ledovým) mokrým obkladem na čelo, trup, do třísel.
Opakovaně v menších dávkách podáváme chladné nápoje, nejlépe minerálky.
Lokální popáleniny můžeme po zchlazení ošetřit např. sprejem na popálenou pokožku.
Pokud je postiženým dítě nebo senior, měli by být vždy vyšetřeni lékařem.

Prevence:
V případě úžehu je velmi důležitou prevencí chránit hlavu – na slunci nosit pokrývku hlavy, namáčet vlasy či pokrývku, ochlazovat oblast hlavy.
Důležitý je dostatečný příjem tekutin a ochlazování těla.
Pro ochranu pokožky je dobré použít přípravky na opalování.
V případě úpalu je prevencí dostatečné doplňování tekutiny, omezení fyzické námahy a volba vhodného oděvu.

Přejeme Vám krásné léto