800 213 213

SZP varuje před plánovanými kompenzacemi za 12 miliard korun 6. dubna 2021

Ohrozí systém, nejsou spravedlivé a zřejmě jsou i v rozporu s právem...

Praha (1. dubna 2021) -  Svaz zdravotních pojišťoven (SZP) poslal připomínky k plánované kompenzační vyhlášce a doporučuje ji celou zrušit. Jde hlavně o plošnou platbu 100 tisíc Kč na zaměstnance všech zdravotnických zařízení, celkem 12,2 mld. Kč. Dostat je mají všechna zařízení bez ohledu na dopad Covid do jejich činnosti, tedy např. i lékárny. Navíc tento záměr nijak nezaručuje, kolik peněz a zda vůbec zaměstnanci reálně dostanou. SZP je toho názoru, že je takto pojatá novela v rozporu s kompenzačním zákonem a zákonem o veřejném zdravotním pojištění. „Český systém zdravotního pojištění stojí na tom, že pojišťovny platí za konkrétní péči, s čímž je plán kompenzací v rozporu,“ říká Ladislav Friedrich, prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR. „Je navíc otázka, zda vůbec je možné o kompenzaci mluvit, protože to by musela platba být vázaná na to, že daný poskytovatel měl buď enormní náklady nebo naopak výpadek péče spojený s covidem. Zrovna v případě lékáren, jež nebyly nijak omezeny, to naprosto neplatí. K tomu si přidejme, že vyhláška nijak neřeší, jak s penězi majitelé zdravotnických zařízení reálně naloží.“Další argumenty přidává výkonný ředitel SZP  Martin Balada: „Zákon číslo 301/2020, tedy kompenzační zákon, doslova říká, že mají být vyplaceny kompenzace zohledňující náklady a výpadky v poskytování hrazených služeb vzniklé v důsledku epidemie Covid-19. Odměny plánované na duben 2021 přitom takovými náklady či výpadky za rok 2020 nejsou. Kompenzace může mít jen podobu vyšší hodnoty bodu, vyšší úhrady za služby, regulačních omezení nebo výše zálohy.“Z dat zdravotních pojišťoven za rok 2020 jasně plyne, že poskytovatelé zdravotních služeb dostali při téměř stejném objemu výkonů jako v roce 2019 celkem o 13  % peněz víc. Šlo o historicky rekordních 351,9 mld. Kč. Už to samo o sobě je při klesajícím výběru pojistného (vlivem zpomalení ekonomiky, propouštění atd.) a souběžných mimořádných nákladech např. na testy nebo očkování problematické pro financování celého systému.

Dalších 12 miliard si český systém zdravotního pojištění nemůže již dovolit vydat bez toho, aby to už v dalších letech neohrožovalo jeho stabilitu. Zvlášť když účelem těchto nákladů je poslat je i poskytovatelům, kteří často epidemií finančně zasaženi nebyli a na jejím zvládání se podíleli jen okrajově či vůbec.

Epidemie covid-19 dopadla na celou řadu sektorů (plátců pojistného!) výrazně tvrději než na zdravotnictví, a srovnatelné kompenzace u nich realizovány nebyly.

CHCI PŘEJÍT K RBP CHCI PŘEJÍT K RBP

CHCI PŘEJÍT K RBP

CHCI BÝT POJIŠTĚNCEM RBP

Neváhejte - zaregistrujte se a začněte čerpat z řady výhod a benefitních programů.

Registrovat on-line