800 213 213

Světový antibiotický týden 18. - 24. listopadu 15. listopadu 2020

18. listopad - Evropský antibiotický den,
18. – 24. listopad – Světový antibiotický týden
aneb na chřipku se antibiotika neužívají!

RBP, zdravotní pojišťovna se pravidelně připojuje k informační kampani věnované správnému a vhodnému užívání antibiotik.

V letošním roce se pravidelný Evropský antibiotický den, který připadá na 18. listopad, a řeší téma  „Ani v době COVID-19 nezapomínejte na antibiotickou rezistenci a zůstaňte jednotní, abyste zachovali účinnost antibiotik“ doplňuje o Světový antibiotický týden od 18. – 24. listopadu s tématem “Společně k záchraně antibiotik“.

Cílem kampaně je upozornit na nadměrné užívání antibiotik a antimikrobních přípravků v případech, kdy antibiotika není nutné použít. V případě nadměrného a bezdůvodného používání antimikrobních látek si na ně tělo zvykne a stane se rezidentní. Nastane-li pak skutečná potřeba jejich nasazení, stanou se neúčinnými. Je proto mít stále na paměti, že antibiotika jsou mocným nástrojem, ale pouze na bakteriální onemocnění. Na vírové onemocnění je použití antimikrobních přípravků zbytečné a neúčinné.

Tuto skutečnost je třeba vzít v úvahu v současném období zvýšeného výskytu chřipkových onemocnění, které je způsobeno víry, nejde tedy o onemocnění bakteriální.

I v době pandemie COVID-19 je důležité nezapomínat na správné zacházení s antimikrobními látkami, neboť právě v boji s rychle se šířícími infekcemi je nutné uvážlivé předepisování antibiotik.

Pandemie může vést ke zvýšenému užívání antimikrobních přípravků, ať už oprávněně vlivem souběhu bakteriálních a virových infekcí, tak i vlivem zvýšených obav ať už samotných pacientů nebo jejich lékařů.

Chci-li proti těmto onemocněním úspěšně bojovat, je vhodné se zaměřit na prevenci:

  • otužování, saunování, zvyšování fyzické kondice, dodržování zásad chřipkové hygieny a zdravé životosprávy,
  • předcházení infekcím pravidelným mytím rukou,
  • vyhýbání se kontaktu s nemocnými a
  • využívání možnosti nechat se očkovat proti chřipce..

Následná opatření při léčbě s využitím antimikrobních přípravků:

  • užívejte antibiotika pouze na základě lékařského předpisu,
  • dodržujte předepsanou léčbu včetně její délky a dávkování,
  • neužívejte zbytky antibiotik z předchozí léčby,
  • nešiřte mezi svými blízkými zbylá antibiotika.

Vaše RBP

7_Mytu_ATB_CZ.pdf
COVID-19-AMR_cs.pdf
Antibiotika_Jezek obrazek.pdf

Aktuální informace Ministerstva zemědělství

KAŽDÝ DRUHÝ PÁTEK V MĚSÍCI (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: Téma zveřejníme již brzy.

Přejít