800 213 213

Stanovisko RBP, zdravotní pojišťovny k nekalým praktikám společnosti Hotel Odra s.r.o. 31. srpna 2020

RBP, zdravotní pojišťovna („RBP“) byla v uplynulých dnech ze strany některých svých pojištěnců informována o aktivitě společnosti Hotel Odra s.r.o. („Hotel Odra“), kterou se tato společnost snaží přimět pojištěnce RBP k přeregistraci k jiné zdravotní pojišťovně a nabízí za přeregistraci poukaz na rehabilitační služby v hodnotě 1 000 Kč. Jako důvod pro tuto přeregistraci Hotel Odra uvádí, že od 1. 1. 2021 přestává poskytovat své služby pojištěncům RBP.

Hotel Odra je společností, která má od RBP pronajatu nemovitost – hotel Odra v Ostravici (dále jen „nemovitost“ nebo „zdravotnické zařízení“). Nájemní smlouvu, na základě které je nemovitost Hotelu Odra pronajata, RBP vypověděla a její platnost skončí k 1. 10. 2020. 

Hotel Odra je zároveň poskytovatelem zdravotních služeb, který má s RBP uzavřenu Smlouvu o poskytování zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. RBP tuto smlouvu rovněž vypověděla a její platnost skončí k 1. 1. 2021.

Dnem 1. 10. 2020 Hotel Odra pozbyde oprávnění k užívání zdravotnického zařízení a nebude vůbec poskytovat zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění, protože zdravotnické zařízení již nebude mít k dispozici a dle informací nám přístupným nemá zatím pronajaty jiné prostory k poskytování služeb.                                                          

Informace sdělované pojištěncům Hotelem Odra jsou tedy zavádějící, neboť s ohledem na ukončení nájemního vztahu společnost nemá možnost po 1.10. 2020 poskytovat žádným klientům nebo pojištěncům zdravotních pojišťoven hotelové, zdravotní ani jiné služby. RBP, jako vlastník hotelového zařízení, tak považuje za poctivé uvést na pravou míru tvrzení, že změnou zdravotní pojišťovny se při využití služeb společnosti Hotel Odra s.r.o. klienti mohou těšit na garantovanou a patřičnou péči pro příští období.

Díky silné smluvní síti je RBP připravena svým pojištěncům zajistit fyzioterapii u jiného poskytovatele zdravotních služeb.

Vaše RBP

PÁTEK 3. 12. (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: Podpora imunity

Přejít