800 213 213

RBP zajišťuje nepřetržitou asistenční službu a celotýdenní provoz jednatelství Nová Karolina. 29. dubna 2019

V rámci zkvalitňování péče o své pojištěnce rozšířila RBP služby bezplatné linky 800 213 213 od září 2018 o asistenční službu, která je stejně jako bezplatná linka k dispozici non-stop.

Jejím hlavním úkolem je zajistit celodenně pojištěnci na pracovní cestě nebo dovolené, dostupnost zdravotní péče v rámci ČR v akutních případech, a to v nejbližším zdravotnickém zařízení. Operátor se současně postará, aby pojištěnci RBP byla tato péče poskytnuta bez finanční úhrady i v situacích, kdy se jedná o lékaře nebo zdravotnické zařízení, které s RBP, zdravotní pojišťovnou nemá dosud uzavřenu smlouvu. Zamezí se tím případům, kdy je po pojištěnci požadována přímá úhrada, která je v rozporu se zákonem.    

Ze stejného důvodu, kterým je zpřístupnění služeb našim klientům, bylo od 1. prosince 2018 otevřeno nové kontaktní místo zdravotní pojišťovny v největším obchodním centru v Ostravě, ve Foru Nová Karolina. Pobočku v novém designu naleznete v 1. patře, kde jsme jen pro Vás 7 dnů v týdnu.

Poskytované služby:

  • kompletní informační servis,
  • přebírání dokladů ke zpracování a oznámení změn od pojištěnců,
  • přebírání dokladů ke zpracování od zaměstnavatelů a poskytovatelů zdravotních služeb,
  • vyřízení příspěvku preventivních a bonusových programů,
  • výběr řádného i dlužného pojistného hotovostním i bezhotovostním způsobem,
  • sjednání cestovního pojištění,
  • registrace nového pojištěnce.

PÁTEK 24.9. (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: Virtuální pobočka RBP

Přejít