800 213 213

RBP vrátila za léky 11 milionů korun 24. srpna 2022

Zdravotní pojišťovna RBP na základě pravidelného čtvrtletního vyhodnocování překročení ochranného limitu na započitatelné doplatky za léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely vrátila za první pololetí roku 2022 svým 12 tisícům klientů asi 11 milionu korun. V porovnání se stejným obdobím roku 2021 se jedná o 10% pokles počtu pojištěnců a o 13% pokles vyplacené částky.

„Jedním z důvodů může být novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která počínaje letošním rokem upravila pravidla pro vyplacení přeplatku. Částka přeplatku nižší než 200 Kč za období od 1. 1. 2022 tak nebude pojištěnci vyplacena, ale bude převedena do dalšího kalendářního čtvrtletí, případně do dalšího roku a zdravotní pojišťovna ji uhradí do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního čtvrtletí, v němž součet limitů překročí právě 200 Kč,“ upřesňuje výkonný ředitel RBP Antonín Klimša

Nejpočetnější skupinou pojištěnců, kterým RBP vrátila peníze za léky v objemu 10 milionů korun, byli opět senioři ve věkových kategoriích 70+ a 65-69 let.

Druhé čtvrtletí 2022

Konkrétně ve druhém sledovaném čtvrtletí 2022 pak zdravotní pojišťovna RBP vyplatila přeplatky z doplatků za léky v objemu 8,2 miliony korun. Nárok na finanční vratku získalo 11 200 pojištěnců. I v tomto případě se především jednalo o klienty v seniorském věku.

Přeplatky za léky jsou pojištěncům RBP zasílány automaticky na jejich bankovní účet nebo poštovní poukázkou na jimi uvedenou adresu.  

Ivo Čelechovský Ivo Čelechovský tiskový mluvčí RBP

CHCI PŘEJÍT K RBP CHCI PŘEJÍT K RBP

CHCI PŘEJÍT K RBP

CHCI PŘEJÍT K RBP

Teď je ten správný čas - zaregistrujte se a začněte čerpat z řady výhod a benefitních programů.

Registrovat on-line