800 213 213

RBP vrátila pojištěncům v pololetí za léky 8,5 milionu korun 13. srpna 2020

Ostrava (13. srpen 2020) - Zdravotní pojišťovna RBP na základě pravidelného pololetního vyhodnocení překročení ochranného limitu na započitatelné doplatky za léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely vrátila 11,5 tisícům klientů bezmála 8,5 milionu korun. V porovnání se stejným obdobím roku 2019 se jedná o 8% nárůst počtu pojištěnců a o 15 % se navýšila i vyplacená částka.

Tradičně nejpočetnější skupinu představovali klienti z řad seniorů, kterým pojišťovna na bankovní účet nebo složenkou zaslala přes 7,7 milionu korun.

RBP současně evidovala i 171 klientů, na které se s účinnosti od 1. ledna 2020 vztahuje nové opatření – snížení ochranného limitu na 500 korun. Jedná se o pojištěnce, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a tuto skutečnost doložili pojišťovně kopií příslušného rozhodnutí. Snížení ochranného limitu se týká i pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění. I tuto skutečnost ale museli RBP doložit kopií posudku o posouzení jejich zdravotního stavu.

Ivo Čelechovský Ivo Čelechovský tiskový mluvčí RBP

PÁTEK 23.4. (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: Antigenní testování zaměstnanců.

Přejít
Soutěž
my213