800 213 213

RBP vrátila pojištěncům přeplatky za léky ve výši 26 milionu korun 22. února 2021

Ostrava (22. únor 2021) - Zdravotní pojišťovna RBP na základě pravidelného čtvrtletního vyhodnocení překročení ochranného limitu na započitatelné doplatky za léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely vrátila za loňský rok 2020 svým bezmála 24 tisícům pojištenců částku přesahující 26 milionů korun.

V porovnání s rokem 2019 počet klientů vzrostl o 10 % a o 14 % se navýšila i vyplacená částka.

Tradičně nejpočetnější skupinu představovali klienti z řad seniorů, kterým pojišťovna na bankovní účet nebo složenkou zaslala přes 24 miliony korun.

V posledním sledovaném 4. čtvrtletí 2020 pojišťovna konkrétně vrátila přeplatky 21.835 pojištěncům v celkové částce téměř 9,8 mil. Kč.

RBP současně evidovala i 400 klientů, na které se s účinnosti od 1. ledna 2020 vztahuje nové opatření – snížení ochranného limitu na 500 korun. Jedná se o pojištěnce, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a tuto skutečnost doložili pojišťovně kopií příslušného rozhodnutí. Snížení ochranného limitu se týká i pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění. I tuto skutečnost ale museli RBP doložit kopií posudku o posouzení jejich zdravotního stavu.

Ivo Čelechovský Ivo Čelechovský tiskový mluvčí RBP

PÁTEK 3. 12. (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: Podpora imunity

Přejít