800 213 213

RBP vrátí za loňský rok 2018 svým klientům z doplatků na léky 19 milionů korun 1. března 2019

Celkově se jedná o více než 19 tisíc klientů, kterým na vrácení vznikl nárok ze zákona. Nejvíce peněz zpět obdrží senioři ve věku 70 let a více. RBP jim zašle celkem 14 a půl milionu korun. V této věkové kategorii, na kterou se vztahuje limit 500 korun, se celkem jedná o více než 15 tisíc klientů.

V pořadí druhou je skupina pojištěnců ve věku od 65 do 69 let s přeplatkem za léky ve výši přes 3 miliony korun. Po ní následuje věková kategorie klientů od 19 do 64 let, kteří mají stanovený lékový limit 5 tisíc korun. Těm celkem RBP vrátí přes 900 tisíc korun. Poslední sledovanou skupinou pak jsou děti a mládež do 18 let. V roce 2018 vznikl nárok na přeplatek 240 lidem a to v celkové výši 120 tisíc korun.

Zdravotní pojišťovna je ze zákona povinna sledovat celkovou výši započitatelných doplatků za léky uhrazených pojištěncem. Ve čtvrtletních intervalech pak vyhodnocuje, zda u pojištěnce došlo k překročení limitu a zda má nárok na úhradu přeplatku. O přeplatku a jeho výši za dané čtvrtletí je pojištěnec informován dopisem. Částku, která přesáhla stanovený limit, je pak pojišťovna povinna pojištěnci vrátit nejpozději do 60 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl stanovený limit překročen. Pokud částka nepřesáhla 50 Kč, zdravotní pojišťovna ji uhradí do 60 kalendářní dní po uplynutí posledního čtvrtletí. Částka je uhrazena na bankovní účet pojištěnce, pokud má pojištěnec svůj účet u RBP zaregistrován, nebo složenkou, která je doručena na adresu bydliště pojištěnce Českou poštou.

Ivo Čelechovský Ivo Čelechovský tiskový mluvčí RBP