800 213 213

RBP: Volby do Správní a Dozorčí rady proběhnou v dubnu 15. ledna 2021

Ostrava (15. leden 2021) – Zdravotní pojišťovna RBP v souladu s platnou legislativou vyhlásila termín voleb nových členů do Správní rady a Dozorčí rady RBP. Volby se uskuteční ve dnech 14. – 16. dubna 2021.

Do Správní rady stejně jako do Dozorčí rady jsou oprávněny hlasovat dvě skupiny plátců pojistného. První skupinou jsou zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné, druhou skupinou jsou zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů. Osobou bez zdanitelných příjmů se rozumí osoba, která má trvalý pobyt na území České republiky, po celý kalendářní měsíc nemá příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a není za ni plátcem pojistného stát.

Voliči ze skupiny zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné zvolí z přihlášených kandidátů 5 členů do Správní rady a 3 členy do Dozorčí rady. Totéž se týká i voličů druhé skupiny zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů, kteří budou volit stejný počet svých zástupců.  

Termín pro podání přihlášek činí 2 měsíce ode dne vyhlášení voleb. Přihlášku ke kandidatuře na člena příslušného orgánu RBP lze podat nejpozději do 15. března 2021.

Ivo Čelechovský Ivo Čelechovský tiskový mluvčí RBP

PÁTEK 12.3. (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: Brzy uveřejníme...

Přejít Přejít