800 213 213

RBP se stala partnerem akce „450 ml Naděje“ 6. března 2020

Zdravotní pojišťovna RBP se stala partnerem akce „450 ml Naděje“ v Ostravě a Olomouci

Projekt 450 ml NADĚJE je primárně zaměřen na získávání bezplatných prvodárců krve pro transfuzní oddělení nemocnic po celé České republice. Původně vznikl v Břeclavi, kde se akce s tímto názvem konala jednou ročně. Projekt reagoval na potřeby samotných transfuzních stanic, které hlásí nedostatek novodárců, a pod hlavičkou Nadačního fondu NADĚJE posunul působnost do celé České republiky.

26. února v Ostravě se akce zúčastnilo 79 dárců, z toho 45 prvodárců a 11 lidí se navíc zapsalo do Českého národního registru dárců dřeně. Olomouckou akci 4. března pak navštívilo 93 dobrovolníků, z nichž 44 krev darovalo úplně poprvé a 23 osob projevilo zájem zaevidovat se i do registru dárců kostní dřeně.

„Jedním z mnoha důvodů, proč se dlouhodobě zaměřujeme na bezpříspěvkové dárce krve a proč jsme svoje úsilí před časem spojili také s nadačním fondem Naděje je skutečnost, že v České republice je evidováno jen asi 270 tisíc dobrovolníků, kteří chodí na odběry pravidelně nebo nárazově. To je o 100 tisíc méně, oproti optimálnímu stavu, který nám doporučila Rada Evropy. Proto tyto aktivity dárcovství krve nebo kostní dřeně dlouhodobě podporujeme a našim klientům každoročně nabízíme i speciální věrnostní a bonusové programy,“ uvedl výkonný ředitel RBP Antonín Klimša.

Prvodárcům RBP konkrétně nabízí příspěvek ve výši 1 213 Kč na úhradu vybraných aktivit podporujících jejich zdraví. Pro bezpříspěvkové dárce krve, plazmy a kostní dřeně jsou pak připraveny finanční příspěvky ve výši až 3 000 korun podle počtu odběrů na úhradu vybraných zdraví prospěšných aktivit, přičemž dárci kostní dřeně mohou za odběr v daném kalendářním roce ještě navíc získat další bonus ve výši 3 tisíce korun.

„V tomto kontextu musím rovněž zmínit, že praktikujeme systém trvalého příspěvku ve formě celoroční bonusové renty pro všechny pojištěnce nad 40 odběrů bez ohledu na to, zda krev stále aktivně darují. Podle celkového počtu realizovaných odběrů se pak odvíjí výsledná finanční částka,“ doplnil výkonný ředitel RBP.

https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/prispevky-a-vyhody/preventivni-a-bonusovy-program/darci-krve-a-kostni-drene/a-63/

Jen pro úplnost připomeňme, že dárcem krve se může stát kdokoli ve věku od 18 do 65 let s váhou více než 50 kilogramů, který netrpí vážnější alergií, neprodělal zánět jater, ledvin, infarkt, nemá vysoký krevní tlak či srdeční vadu, není po transplantaci, neměl kapavku, TBC, není HIV pozitivní, promiskuitní a neužíval nitrožilně drogy.

PÁTEK 2.10. od 9:00 na FB a IG RBP

Téma týdne: Děkujeme za Vaši důvěru! Vyhrajte si zásobu roušek a desinfekčních gelů!

Přejít Přejít