800 213 213

RBP se aktivně připojuje k oslavám Světového dne zdraví 5. dubna 2019

Světový den zdraví má své místo v kalendáři 7. dubna. V tento den si připomínáme založení Světové zdravotnické organizace (World Health Organization), která již 71 let usiluje o součinnost aktivit v oblasti mezinárodního veřejného zdraví a uskutečňuje globální kampaně podporující péči o zdraví a prevenci nemocí.

Ústředním tématem letošní kampaně je dostupnost zdravotní péče. Situace se sice postupně zlepšuje, ale miliony lidí po celém světě k ní stále nemají žádný přístup. Miliony dalších jsou nuceny se rozhodovat mezi úhradou péče o své zdraví a každodenními výdaji na jídlo, oblečení nebo bydlení.

Ke Světovému dni zdraví se připojuje také řada měst, institucí a organizací v České republice. Hlavním cílem osvětově preventivních aktivit je upozornit širokou veřejnost na důležitost zlepšení zdraví všech obyvatel a nabídnout možnou pomoc.  

RBP, zdravotní pojišťovna při příležitosti Světového dne zdraví pořádá nejen pro své pojištěnce preventivně – edukační program, který se uskuteční v neděli 7. dubna 2019 (od 14:00 do 18:00 hodin) na jednatelství RBP v ostravském nákupním centru Forum Nová Karolina. Pro návštěvníky zde bude připraveno nutriční poradenství, zájemci obdrží řadu rad a doporučení i vzorový týdenní jídelníček. Součástí stanoviště bude rovněž měření na analyzátoru tělesné hmotnosti Tanita, kdy během chvilky zjistíte hodnotu BMI, hmotnost svalů, množství podkožního i viscerálního tuku, úroveň hydratace či metabolický věk.

Nejenom děti budou moci absolvovat program „Zdravý úsměv nebolí“ zaměřený na osvětu v oblasti dentální hygieny, výživy a prevence. Včasná a správná technika péče o dutinu ústní může zabránit vzniku zubního kazu, který patří mezi nejčastější onemocnění v dětském věku. Edukace bude probíhat formou her a názorných ukázek správného čištění zubů s využitím dentálních pomůcek. Připraveny jsou také drobné dárečky firmy GlaxoSmithKline. Akci podpoří studenti Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě.

Těšíme se na vás!