800 213 213

RBP od 1. 3. 2022 umožňuje registraci uprchlíkům z Ukrajiny 2. března 2022

Občané Ukrajiny, kteří prchají před válkou ve své zemi a v České republice obdrží vízum za účelem strpění pobytu, se mohou od 1. března 2022 zaregistrovat do systému zdravotního pojištění i u zdravotní pojišťovny RBP.

Ve všech pobočkách RBP jim po registraci neprodleně vystavíme potvrzení o zdravotním pojištění (náhradní průkaz pojištěnce), na jehož základě mohou okamžitě čerpat zdravotní služby v ČR v plném rozsahu.

V případě dotazů kontaktujte naši bezplatnou klientskou linku 800 213 213 nebo některou ze 40 poboček RBP v České republice - https://www.rbp213.cz/cs/pobocky/a-119/.

Aktuální informace z 29.06.2022 naleznete v této informaci.

Další podrobné informace a instrukce pro občany Ukrajiny jsou zveřejněny na webových stranách Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx a Ministerstva zdravotnictví - https://www.mzcr.cz/category/ukrajina/.