800 213 213

RBP NEWS: Průvodce testování ve firmách... 1. března 2021

Základní informace pro zaměstnavatele a OSVČ bez zaměstnanců k testování naleznete na webových stránkách MPO https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach--259808/' .

Další podrobnosti budou následně zveřejněny na webových stranách zdravotních pojišťoven v průběhu měsíce března. 

Vaše RBP.

Adventní
kalendář