800 213 213

RBP má svým klientům blíž 19. března 2019

RBP, zdravotní pojišťovna postupně realizuje celou řadu kroků, které jsou důkazem zlepšení jejího přístupu ke svým klientům.

Kromě otevření nového jednatelství v obchodním centru Forum Nová Karolina, které pojištěnci mají k dispozici sedm dnů v týdnu, přistoupila i k otevření detašovaných pracovišť přímo u některých zaměstnavatelů.

 Jedním z nich je těžařská společnost OKD, a.s.  Realizace detašovaných pracovišť má hned několik důvodů:

  • těžařská firma stála před 26 lety u zrodu této v současnosti největší regionální zdravotní pojišťovny v České republice,
  • téměř 85 procent jejich zaměstnanců jsou pojištěnci RPB, kterým se takto pojišťovna odměňuje lepší dostupnosti svých služeb a úsporou času při jednání s pojišťovnou,
  • vstřícný přístup firmy při zřizování detašovaného pracoviště a jednání s RBP, zdravotní pojišťovnou.

Detašovaná pracoviště v OKD jsou zcela rovnocenná ostatním kontaktním místům a pracovnici je mají k dispozici v těchto lokalitách:

 

Umístění
Adresa
Telefon
Provozní doba
Důl Darkov
Stonavská 2179, Karviná-Doly  
596 26 2449
úterý      06.00 - 11.30       12.30 - 14.30
Důl ČSM  
Stonava 1077, bývalé zdr. středisko
596 45 1141
středa    06.00 - 11.30       12.30 - 14.30
Důl ČSA  
Čs.armády 1, Karviná  
596 35 2854
čtvrtek   06.00 - 11.30       12.30 - 14.30

V současné době probíhají jednání o zřízení podobných kontaktních míst i s jinými zaměstnavateli.

Důležité upozornění:
Z provozních důvodů budou v úterý 3. března 2020 a ve středu 4. března 2020 detašovaná pracoviště na Dole Darkov a ČSM uzavřena.

PÁTEK 25.9. od 9:00 do 12:00 na FB a IG RBP

Téma týdne: uveřejníme ve středu

Přejít