800 213 213

RBP kompenzovala poskytovatelům zdravotních služeb zvýšené náklady za COVID-19 4. června 2021

Vážení poskytovatelé zdravotních služeb,

RBP, zdravotní pojišťovna (dále jen RBP) rozeslala do vašich datových schránek, případně poštou informaci o realizaci výplaty úhrady za účelem kompenzace zvýšených osobních nákladů plynoucích z vyplácení mimořádných odměn pro zdravotnické pracovníky. Toto vyúčtování bylo provedeno dle platného ustanovení § 20a Vyhlášky č. 305/2020 Sb., kterou se stanoví způsob zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 ve znění Vyhlášky č. 172/2021 Sb.

RBP se na  výši vyplacené odměny podílí  koeficientem poměru počtu pojištěnců, který je  0,3 pro Moravskoslezský kraj a 0,1 pro Zlínský kraj.

Ve všech dotčených segmentech, s výjimkou lékárenské péče, RBP při výpočtu výše odměny vycházela  z  počtu  zdravotnických pracovníků, kteří byli součástí smluvního ujednání k 31.12.2020. Platná legislativa zpětnou úpravu neumožňuje.

Vypočtená odměna byla poskytovatelům zdravotních služeb odeslána k datu 31. 5. 2021 na účet, uvedený ve Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb.

V segmentu lékárenské péče má RBP vycházet z údajů, které poskytovatel nahlásil do Národního registru zdravotnických pracovníků vedeném na UZIS za rok 2020. Vzhledem ke skutečnosti, že RBP data prostřednictvím dopisu a souboru obdržela dopisem z MZČR až 17. května 2021 a to ve struktuře, která neodpovídá klasickému členění informací v  informačním systému (předaná data neobsahují IČZ ani adresu lékárny) je možné, že u části poskytovatelů lékárenské péče nemáme k dnešnímu dni k dispozici všechny validní informace pro výpočet výše odměny u konkrétního IČZ. O těchto problémech a našem postupu informovala RBP již představitele segmentu na probíhajícím Dohodovacím řízení a samostatně na jednání ZP sdružených v SZP ČR také prezidenta ČLnK.

RBP bude dle dohody zdravotních pojišťoven sdružených ve  Svazu zdravotních pojišťoven ČR a prezidentem ČLnK neprodleně informovat o termínu realizace úhrad těchto odměn poskytovatelům segmentu lékárenské péče.

V případě nejasností se obracejte písemně:

  • poštou na  adresu:       Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava 710 00,
  • datovou schránkou:     edyadmh nebo 
  • emailem:                        rbp@rbp213.cz

Vaše RBP

CHCI PŘEJÍT K RBP CHCI PŘEJÍT K RBP

CHCI PŘEJÍT K RBP

CHCI PŘEJÍT K RBP

Teď je ten správný čas - zaregistrujte se a začněte čerpat z řady výhod a benefitních programů.

Registrovat on-line