800 213 213

RBP je partnerem Dne otevřených dveří Ostroje Opava, 13. října 2021

který se uskuteční v sobotu 16. října od 8 do 14 hodin v areálu společnosti na Těšínské ulici 1586/66 v Opavě. Pokud se chcete této akce zúčastnit, je potřeba se předem zaregistrovat na adrese www.ostroj.opava.cz/DOD .

Všechny klienty RBP a návštěvníky upozorňujeme, že v době konání akce platí aktuální protiepidemiologická opatření vyhlášená Ministerstvem zdravotnictví ČR. Každý návštěvník se musí prokázat potvrzením o bezinfekčnosti, a to jednou z následujících možností:

a/ očkovací certifikát

b/ potvrzení o absolvování PCR testu (max. 7 dní starým), antigenního testu (max. 72 hod. starým)

c/ potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 v uplynulých 180 dnech

d/ potvrzení o rychlém antigenním testu prostřednictvím online služby (max. 24 hod. starým)

Jednu z výše uvedených možností je potřeba doložit příslušným dokumentem nebo vyplnit a odevzdat Čestné prohlášení (uvedeno v příloze).

Výše uvedené neplatí pro děti do 6 let.

Ve Stanech zdraví RBP a jejich partnerů budou pro vás připravena tato měření:

Měření na analyzátoru tělesné hmotnosti umožní během krátké chvilky zjistit hodnotu BMI, hmotnost svalů, množství podkožního i viscerálního tuku, úroveň hydratace, množství kostní hmoty, bazální metabolickou spotřebu, metabolický věk. Následně je možné využít výživové poradenství. Zájemcům bude nabídnuta osvěta v oblasti racionálního stravování, doporučen vhodný jídelníček, neboť výživa ovlivňuje nejen naši hmotnost, ale i zdraví, a to až ze 40 procent.

Měření cévního věku - prevence a záchyt rizika kardiovaskulárních onemocnění. Cévní věk je odrazem stavu našich tepen. Stanovení cévního věku se provádí měřením tzv. rychlosti pulzové vlny. Vyšší rychlost pulsové vlny představuje pro jedince riziko kardiovaskulárního onemocnění. Podobá se měření krevního tlaku a měří se stejně – na paži. Je doporučeno osobám nad 18 let věku, zejména osobám, které jsou vystaveny minimálně jednomu z kardiovaskulárních rizikových faktorů: kouření, zvýšený krevní tlak, nadváha, obezita, zvýšená hladina cholesterolu, cukrovka.

Měření zraku ve spolupráci s oční klinikou Gemini přináší osvětu v péči o zrak. Včasnou diagnostikou oční choroby v raném stádiu totiž můžeme předejít vážným komplikacím a poškození zraku. Zástupci oční kliniky Gemini měří oční tlak, upozorní na případnou dioptrickou vadu, poskytují konzultace, zodpovídají dotazy související s péčí o oči.

Měření hydratace pokožky 

Před absolvováním měření je potřeba cca 10-15 min klidového režimu, aby nedošlo ke zkreslení výsledků. Klidovým režimem se rozumí např. nevystavení se nadměrné fyzické, či psychické zátěži, neprovádění prudkých změn/pohybu v prostoru, nevystavování se nadměrnému vlivu chladu, tepla, hluku, záření apod.

Podologická poradna, která poskytuje vyšetření chodidel formou plantografie, kde se určí druh a stupeň deformace chodidla. Zájemci si mohou nechat zhotovit zdravotní vložky vhodné i do pracovní obuvi.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Vaše RBP.

Adventní
kalendář