800 213 213

RBP - hlavní marketingový partner Dnů NATO 2021 15. září 2021

Během víkendu 18. – 19. 9. se uskuteční  DNY NATO V OSTRAVĚ & DNY VZDUŠNÝCH SIL ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 2021, na kterých RBP participuje jako hlavní marketingový partner. V rámci Letiště Leoše Janáčka v Ostravě-Mošnově budeme mít rovněž Stan zdraví RBP s kontrolním měřením zrakové ostrosti, cévního věku a tělesné kondice.

Připomínáme, že všichni, kdo vyrazí na akci, budou muset mít již pořízenou vstupenku a budou muset splňovat standardní podmínky pro vstup na hromadnou akci dle platných hygienických pravidel. U areálu nebude zřízeno testovací místo ani tam nebudou distribuovány vstupenky. Ty budou jednorázové, tj. po opuštění areálu už nebude umožněn opětovný vstup.

Podrobné informace o programu a vstupenkách naleznete na https://www.natodays.cz/

Vaše RBP.