800 213 213

RBP fandí dárcům krve 11. listopadu 2021

RBP, zdravotní pojišťovna trvale podporuje bezpříspěvkové dárce krve v rámci kampaní i preventivních programů. V letošním roce poskytujeme bezpříspěvkovým dárcům krve, plazmy a kostní dřeně finanční příspěvky až ve výši 6 000 Kč za rok. Dárci kostní dřeně mohou získat příspěvek ve výši 3 000 Kč na úhradu vybraných aktivit podporujících zdraví dárců. Novinkou je také příspěvek prvodárcům ve výši 1 213 Kč.

Přijďte podpořit tým dárců na akce RBP FANDÍ DÁRCŮM KRVE!

  • 12.11. od 7:00 do 11:00      Transfuzní oddělení Slezské nemocnice v Opavě
  • 19.11. od 7:00 do 12:00      Krevní centrum Fakultní nemocnice v Ostravě

Přes veškerý pokrok medicíny a vědy je lidská krev stále nenahraditelnou tekutinou. Krev dosud nelze uměle vyrobit a narůstá potřeba dárců krve a krevních složek. Průměrně přijme každý člověk v ČR za svůj život 4x krevní transfuzi a 12x přípravek vyrobený z krve. V současné době ubývá dárců krve a v nemocničních transfuzních zařízeních je evidováno přibližně 270 000 dobrovolných dárců, což je o 100 000 méně, než by byl optimální stav dle doporučení Rady Evropy. Nejvíce v registru chybí mladí lidé od 18 do 35 let. Podmínkou pro odběr krve je dobrý zdravotní stav dárce, věk od 18-65 let, hmotnost minimálně 50 kg, vyloučení osob s rizikovým chováním.

Darujte život a naději nemocným!

CHCI PŘEJÍT K RBP CHCI PŘEJÍT K RBP

CHCI PŘEJÍT K RBP

CHCI BÝT POJIŠTĚNCEM RBP

Neváhejte - zaregistrujte se a začněte čerpat z řady výhod a benefitních programů.

Registrovat on-line