800 213 213

RBP fandí dárcům krve 11. listopadu 2021

RBP, zdravotní pojišťovna trvale podporuje bezpříspěvkové dárce krve  a plazmy v rámci kampaní i preventivních programů finančním příspěvkem až do výše 3 000 Kč za rok.
Dárci kostní dřeně mohou získat příspěvek do výše 3 000 Kč.

Příspěvky lze využít na úhradu vybraných aktivit podporujících zdraví dárců. 

Přes veškerý pokrok medicíny a vědy je lidská krev stále nenahraditelnou tekutinou. Krev dosud nelze uměle vyrobit a narůstá potřeba dárců krve a krevních složek. Průměrně přijme každý člověk v ČR za svůj život 4x krevní transfuzi a 12x přípravek vyrobený z krve. V současné době ubývá dárců krve a v nemocničních transfuzních zařízeních je evidováno přibližně 270 000 dobrovolných dárců, což je o 100 000 méně, než by byl optimální stav dle doporučení Rady Evropy. Nejvíce v registru chybí mladí lidé od 18 do 35 let. Podmínkou pro odběr krve je dobrý zdravotní stav dárce, věk od 18-65 let, hmotnost minimálně 50 kg, vyloučení osob s rizikovým chováním.

RBP se snaží ke změně této situace přispět mimo jiné formou speciálních bonusů. Prvodárce motivuje jednorázovým příspěvkem ve výši 1 213 Kč, naopak zasloužilé dárce, kteří mají více jak 40 odběrů trvalým doživotním příspěvkem až do výše 2.500 Kč.

Darujte i vy život a naději nemocným!