800 213 213

Preventivní a bonusové programy v roce 2022 7. ledna 2022

RBP vyčlenila na preventivní a bonusové programy pro rok 2022 částku bezmála 100 milionů korun

Tyto prostředky jsou především určeny na podporu zdravého životního stylu a sportu, mladých rodin, ale dlouhodobě i pro seniory nebo dárce krve.  Roční finanční příspěvek až do 1 tisíce korun lze například využít na speciální vyšetření, očkování, na odvykání kouření, na nákup paruky pro onkologické pacienty, na některé pomůcky pro diabetiky, na nákup permanentky a některé sportovní aktivity, na nákup léčivých přípravků a doplňků stravy, jako příspěvek na členství ve sportovních klubech apod.

Do preventivních a bonusových programů byly opětovně zařazeny i velmi žádané příspěvky na vysokohorský, lázeňský nebo přímořský ozdravný pobyt pro děti, který může dosáhnout až 10 tisíc korun.  V nabídce RBP rovněž zůstává i příspěvek na příměstský sportovní tábor, příspěvek na podporu odvykání kouření, na podiatrické ošetření diabetiků (přístrojová pedikúra) nebo slučování příspěvků od jednotlivých pojištěnců až do výše 10 tisíc korun na nízkobílkovinnou dietu, celiakii, případně na očkování dětí a seniorů nehrazené ze zdravotního pojištění. Pro naše klienty – diabetiky opětovně zařazujeme i příspěvek až 1 tisíc korun na senzor pro okamžité monitorování glukózy,“ uvedl Václav Janalík, ředitel RBP pro zdravotnictví.

Několik novinek z preventivních a bonusových programů RBP pro rok 2022

Jednou z nich je příspěvek pro uživatelé aplikace my213 v kategorii do 18 let na nákup brýlových obrub do výše 500 Kč, které budou zakoupeny v optice nebo v prodejně zdravotnických prostředků. Příspěvek nebude možné uplatnit na brýlová skla, již hotové brýle (dioptrické nebo sluneční zakoupené v běžných obchodech nebo online) a ani na kontaktní čočky.

Další novinkou je příspěvek až 10 tisíc korun na lázeňský pobyt určený k redukci nadváhy. Požádat o něj mohou pojištěnci, kteří v době podání žádosti dosáhnou věku minimálně 19 let, mají index tělesné hmotnosti (BMI) nad 30 a současně mají přidruženou diagnózou diabetes 1. typu či 2. typu nebo hypertenzi.

RBP v roce 2022 připravuje i mimořádné časově omezené akce, z nichž první bude už v březnu. Speciální bonus pro děti a mládež do 18 let ve výši až 500 korun bude výhradně určen na dvě ochranné sportovní pomůcky - chránič páteře nebo ochrannou přilbu/helmu.

„Při některých sportovních činnostech je vyšší riziko zranění, přičemž za nejzranitelnější část těla bývá v tomto ohledu považována hlava. Chránič páteře je pak doporučen téměř všude, kde je využívána přilba. Jde zejména o cyklistiku a motosport, zimní sporty, vodní sporty, jezdectví, lední hokej, americký fotbal, horolezectví, florbal nebo například skateboarding,“ upřesnil Václav Janalík. Speciální bonus bude platit jen od 1. do 31. března 2022, přičemž účtenka o zakoupení nesmí být starší než dva měsíce.

V nabídce RBP pro rok 2022 zůstávají i další bonusy nad rámec finančního limitu 1 tisíce korun, jako například:

  • LÁZEŇSKÉ POBYTY SENIORŮ - bonus do 15 000 Kč seniorům 60+ na léčebné pobyty v lázních u vybraných poskytovatelů, a to v délce trvání 15dnů/14 nocí.
  • OČKOVÁNÍ PROTI HPV - bonus do 4 000 Kč - pro chlapce (12-15 let) a dívky/ženy (12-30 let) na očkování proti lidskému papilomaviru (rakovině děložního čípku a genitálním bradavicím).
  • DÁRCI KRVE A KOSTNÍ DŘENĚ - bonus do 3 000 Kč - trvalý příspěvek dárcům krve s více než 40 odběry do 2,5 tis. Kč Prvodárcům příspěvek 1 213 Kč.
  • Bonus do 4 500 Kč pro miminka, těhotné a ženy po porodu na nákup pomůcek, vitamínů, ale i na vyšetření a pohybové aktivity. Platí i pro ženy mladší 18 let.Přehled všech preventivních a bonusových programů pro rok 2022 naleznete na https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-prevence/preventivni-a-bonusovy-program/a-55/.

Ivo Čelechovský Ivo Čelechovský tiskový mluvčí RBP
Adventní
kalendář