800 213 213

Přeplatky z doplatků za léky – 1. pololetí 2019 15. srpna 2019

Za první pololetí roku 2019 vrátila zdravotní pojišťovna RBP ZP svým klientům z doplatků na léky 7,1 milionů korun. Celkově se jedná o více než 10 tisíc pojištěnců, kterým na vrácení vznikl nárok ze zákona. Nejvíce peněz zpět obdrží senioři ve věku 70 let a více. RBP ZP jim zašle celkem téměř 5,8 milionu korun. V této věkové kategorii, na níž se vztahuje limit 500 korun, se celkem jedná o více než 9 tisíc klientů.

V pořadí druhou je skupina pojištěnců ve věku od 65 do 69 let s přeplatkem za léky ve výši 965 tisíc korun. Po ní následuje věková kategorie klientů od 19 do 64 let, kteří mají stanovený lékový limit 5 tisíc korun. Těm celkem RBP ZP vrátí 332 tisíce korun. Poslední sledovanou skupinou pak jsou děti a mládež do 18 let. V prvním pololetí 2019 vznikl nárok na přeplatek 33 lidem v celkové výši 20 tisíc korun.

Obecné informace

Ochranné limity platné od 1. 1. 2018 dle věku pojištěnce:

  • do 18 let věku včetně: 1 000 Kč,
  • od 19 do 65 let: 5 000 Kč,
  • nad 65 let věku: 1 000 Kč,
  • u pojištěnců starších 70 let: 500 Kč.

Do ochranného limitu se nezapočítávají veškeré pojištěncem v lékárně uhrazené doplatky za léčivé přípravky.

Zdravotní pojišťovna je ze zákona povinna sledovat celkovou výši započitatelných doplatků za léky uhrazených pojištěncem a ve čtvrtletních intervalech vyhodnocovat, zda u pojištěnce došlo k překročení limitu a k nároku na úhradu přeplatku. Částku, která přesáhla stanovený limit, je pojišťovna povinna pojištěnci vrátit nejpozději do 60 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl stanovený limit překročen. Pokud částka nepřesáhla 50 Kč, zdravotní pojišťovna ji uhradí do 60 kalendářní dní po uplynutí posledního čtvrtletí. Částka je uhrazena na bankovní účet pojištěnce, pokud jej má u RBP ZP zaregistrován, nebo poštovní poukázkou, která je doručena na adresu bydliště pojištěnce Českou poštou.

RBP ZP posílá pojištěnci informační dopis s informací o výši přeplatku za dané čtvrtletí, částka přeplatku je pojištěnci zaslána v případě vzniku nároku na přeplatek automaticky způsobem uvedeným v informačním dopise.

Ivo Čelechovský Ivo Čelechovský tiskový mluvčí RBP

PÁTEK 25.9. od 9:00 do 12:00 na FB a IG RBP

Téma týdne: uveřejníme ve středu

Přejít