800 213 213

Metodiky a dohody se segmenty

Která očkování jsou povinná?

V České republice jsou některá očkování povinná. Jejich seznam včetně očkovacího „rozvrhu“ upravuje Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů.
Metodika provádění pravidelného očkováníFormulář pro vykazování údajů do clearingového centra. Většina z těchto očkování by měla být dokončena do 15. roku věku dítěte.
Z pravidelných (povinných) očkování se dále opakuje již jen očkování proti tetanu. Ve zvláštních případech (viz příslušná zákonná ustanovení) se provádí též potřebná očkování proti vzteklině, chřipce, streptokoku pneumoniae a hepatitidě u dospělých.

Na základě jednání mezi zdravotními pojišťovnami, zástupci PL a PLDD a MZ ČR byla zpracována metodika provádění očkování, o které již byli PL a PLDD informováni prostřednictvím svých zástupců.

PÁTEK 18.9. od 9:00 do 12:00 na FB a IG RBP

Téma týdne: Proč se přeregistrovat k RBP a jak to udělat.

Přejít