800 213 213

Metodiky a dohody se segmenty

Která očkování jsou povinná?

V České republice jsou některá očkování povinná. Jejich seznam včetně očkovacího „rozvrhu“ upravuje Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů.
Metodika provádění pravidelného očkováníFormulář pro vykazování údajů do clearingového centra. Většina z těchto očkování by měla být dokončena do 15. roku věku dítěte.
Z pravidelných (povinných) očkování se dále opakuje již jen očkování proti tetanu. Ve zvláštních případech (viz příslušná zákonná ustanovení) se provádí též potřebná očkování proti vzteklině, chřipce, streptokoku pneumoniae a hepatitidě u dospělých.

Na základě jednání mezi zdravotními pojišťovnami, zástupci PL a PLDD a MZ ČR byla zpracována metodika provádění očkování, o které již byli PL a PLDD informováni prostřednictvím svých zástupců.

Předmětný dodatek včetně metodiky bude součástí smluvního ujednání při uzavření smlouvy s novými poskytovateli zdravotní péče.

Distributorem očkovacích látek pro nadcházející dva roky je společnost Avenier, a.s. kontaktní údaje distributora: Avenier, a.s.

Tel: 800 11 22 33
https://www.distribucevakcin.cz/cz
info@distribucevakcin.cz

PÁTEK 5. 11. (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: PORAĎTE SE S LÉKÁRNÍKEM.

Přejít