800 213 213

Informované souhlasy u dialyzovaných pacientů

Poskytovatelé, kteří zasílají data do Registru dialyzovaných pacientů (dále jen RDP) a kteří se účastní projektu vyhodnocení kvality dialyzační péče, musí získat od jimi léčených pacientů informovaný souhlas, kterým pacient souhlasí se zasláním dat do RDP, a to jak ze strany poskytovatele, tak ze strany jeho zdravotní pojišťovny.

PÁTEK 3. 12. (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: Podpora imunity

Přejít