800 213 213

Antigenní testování v ordinacích PLD, PLDD

Informace k vykazování antigenního testování u symptomatických pacientů v ordinacích PLD, PLDD v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2.

Určeno poskytovatelům zdravotních služeb v odb. 001 – všeobecný praktický lékař a 002 – praktický lékař pro děti a dorost.

Toto organizační opatření je vydáváno v souvislosti s algoritmy testování MZ ČR, které upravují použití POC antigenních testů při diagnostice přítomnosti viru SARS-CoV-2 u pacientů s akutním respiračním onemocněním a u symptomatických pacientů:

POC antigenní testy pro detekci antigenu SARS-CoV-2 musí mít CE IVD certifikaci a současně deklarovanou citlivost nejméně 90 % a specificitu nejméně 97 %. Nákup POC antigenní testy si zajišťují jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb. Poskytovatel pro případnou kontrolu zdravotní pojišťovny archivuje doklady o nákupu testu a doklad o tom, že při testování byla použita testovací sada splňující uvedená kvalitativní kritéria.

Pro účely vykazování POC antigenního testování u symptomatických pacientů v ordinacích všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost je poskytovatelům zdravotních služeb umožněno vykazovat níže uvedený nový VZP výkon.

ODBORNOST:           001, 002
OHODNOCENÍ:        350,72 
ČASOVÁ DOTACE:   25 min
FREKVENCE:             1 krát za 5 dní
PODMÍNKY:
VZP-výkon 01306 obsahuje kompletní činnosti realizované v rámci provádění výkonu, kterými jsou odběr biologického materiálu, zpracování vzorku, testovací sada – antigenní test, vyhodnocení testu, osobní ochranné prostředky, zápis do ISIN. Nezbytnou podmínkou v rámci vykazování výkonu je zápis do zdravotnické dokumentace.

Vykazování a úhrada výkonu:

  • Výkon 01306 bude hrazen výkonovým způsobem
  • Diagnóza pro vykazování výkonu 01306 je U69.75 – Podezření na COVID-19.
  • Výkon 01306 bude uhrazen bez nasmlouvání do Přílohy č. 2 Smlouvy výhradně u poskytovatelů v odbornosti 001 (všeobecný praktický lékař) nebo odbornosti 002 (praktický lékař pro děti a dorost).

PÁTEK 3. 12. (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: Podpora imunity

Přejít