800 213 213

Očkování proti pásovému oparu

RBP, zdravotní pojišťovna se zapojila do projektu prevence PÁSOVÉHO OPARU a POSTHERPETICKÉ NEURALGIE podporou očkování vakcínou ZOSTAVAX.

Co je to pásový opar?

Pásový opar je bolestivé onemocnění virového původu doprovázené tvorbou puchýřů. Vyvolává jej stejný virus, který způsobuje plané neštovice. Poté, co se neštovicové puchýřky zahojí, virus neaktivně přežívá v nervech a může se později objevit ve formě pásového oparu. Plané neštovice prodělalo více než 95 % dospělé populace a tedy převážná většina z nás je ohrožena pásovým oparem.  A navíc se po dosažení 50 let věku riziko výskytu pásového oparu významně zvyšuje. Pásový opar za svůj život přibližně prodělá jeden ze tří jedinců.

K životu se tento vir probudí jen tehdy, pokud je člověk vystaven stresu, psychické i fyzické zátěži, a to v okamžiku, kdy má oslabenou obranyschopnost. Někdy stačí chřipka, jindy hádka s manželem, někdy autonehoda.

Příznaky onemocnění

Zpočátku se může pásový opar projevovat zcela nenápadně lehkými teplotami, únavou, malátností. Teprve po několika dnech naskočí na těle mokvající bolestivé puchýřky, které vytvoří rozsáhlé pásy nad lícními, mezižeberními nebo končetinovými nervy. Ty v průběhu onemocnění praskají nebo zasychají a později se mění v krustičky.

Výsev je buď jednorázový, nebo se objevují několik dní po sobě další a další výsevy, které se ale zpravidla omezují na průběh jednoho nervu a může se vytvořit na libovolném místě, na kterém jsou nervy propojeny s kůží (nervy z míchy se setkávají s kůží). Nejčastěji bývá postižena oblast podél jedné strany zad, boků nebo obličeje. Vyrážka může při pásovém oparu trvat až 30 dnů. Bolest doprovázející pásový opar je popisována jako ostrá, vystřelující a pulzující. Průběh hojení často doprovázejí nepříjemné pocity. Vyrážka může být také nezvykle citlivá na dotek. Pásový opar může být i důvodem pracovní neschopnosti. Postihne-li pásový opar oko, hrozí při nesprávné léčbě trvalé poškození rohovky.

Co je to postherpetická neuralgie?

Postherpetická neuralgie je nejčastější komplikací pásového oparu, jde o nervovou bolest, která může přetrvávat měsíce nebo roky po zhojení pásového oparu. Riziko postherpetické neuralgie roste s věkem.

Jaká je nejvhodnější prevence?

Jedinou možnosti, jak snížit riziko pásového oparu a postherpetické neuralgie, je očkování. Vakcína proti pásovému oparu (ZOSTAVAX) je schválena pro osoby ve věku nad 50 let. V USA je rutinní očkování touto vakcínou doporučeno pro všechny osoby nad 60 let věku. Vakcína snižuje riziko pásového oparu o polovinu a riziko postherpetické neuralgie o dvě třetiny. Vakcína nemá žádné vážné nežádoucí účinky.

Co udělat v případě zájmu o očkování proti pásovému oparu vakcínou ZOSTAVAX?

  1. Navštivte ordinaci svého praktického lékaře, gynekologa nebo očkovací centrum a vyžádejte si očkování proti pásovému oparu vakcínou ZOSTAVAX.
  2. U svého lékaře či v očkovacím centru za vakcínu ZOSTAVAX zaplatíte přibližně cenu 2 813 Kč (cena bez aplikačních poplatků) a na kontaktním místě můžete požádat o příspěvek  ve výši 1 000 Kč. Tento je poskytován v souladu se zněním podmínek pro uplatnění nároku na příspěvek preventivního programu RBP, zdravotní pojišťovny.

Na co nezapomenout?

  • Zdraví je nejcennější, co máme a je důležité se o něj starat a pečovat.
  • Je určitě moudřejší nemocem předcházet, než později řešit jejich zpravidla závažnější následky.

PÁTEK 12.3. (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: Brzy uveřejníme...

Přejít Přejít