800 213 213

Bonus Zdraví 90

Jste registrovaní v Programu 90?

Je vám nejméně 19 let a dodržujete doporučenou frekvenci preventivních prohlídek u praktického lékaře co 24 měsíců, u stomatologa a v případě žen i u gynekologa co 12 měsíců.
Vaše BMI se pohybuje v rozmezí 18 – 26, jste nekuřáci a nejste závislí na omamných a návykových látkách včetně alkoholu.

Všechny tyto náležitosti potvrdí váš ošetřující lékař v „Potvrzení o splnění dílčích kritérií pro čerpání příspěvku“.

Při splnění výše uvedených podmínek můžete jednou ročně čerpat příspěvek ve výši 500 Kč.

Na co lze finanční částku čerpat?

Využijete ji na nákup léčivých přípravků a doplňků stravy v lékárnách, očkování nehrazené ze zdravotního pojištění (kromě očkování do ciziny) nebo pořízení permanentky na fitness a plavání.

I zde platí Zásady proplácení. Prostudujte si je!