800 213 213

Ženy od 19 do 59 let

Jste uživateli my213? Vybírejte z rozšířené nabídky příspěvků do 500 Kč na prevenci

S my213 získáte možnost čerpání příspěvku na permanentku na sportovní aktivity do 50 % z ceny (nelze uplatnit pro online kurzy) nebo diagnostické vyšetření a ošetření podporující zdraví (mimo úkony hrazené z pojištění a v preventivních programech).

O my213Registrujte se.

Finanční příspěvek do 1 000 kč

Očkování

Očkování

Kterékoliv preventivní očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Máte zájem o očkování HPV? Najdete jej v našich bonusech.

Diabetici

Diabetici

Nákup permanentky na pohybové aktivity (50 % z ceny), testovacích proužků pro zjištění glukózy v moči, glukometru, diagnostických proužků a příslušenství k inzulínové pumpě.

Celiakie

Celiakie

Na finančně náročnou bezlepkovou dietu pro pojištěnce s touto diagnózou. Žádáte příspěvek poprvé? Přineste Potvrzení celiakie. Pokud si nejste jisti, nákup kterých potravin a surovin pro celiaky proplácíme, přečtěte si náš seznam. Pak již stačí přinést účtenky za nákup potravin a my Vám je proplatíme.
Získejte až 10 000 Kč sloučením finančních příspěvků. Přečtěte si, jak na to.

Nízkobílkovinná dieta

Nízkobílkovinná dieta

Příspěvek na nízkobílkovinnou dietu (fenylketonurie, nemoc javorového sirupu, homocystinurie, isovalerova acidurie, propionová a methylmalonová acidurie, tyrosinémie, glutarová acidurie typ 1, poruchy cyklu močoviny). Jdete k nám pro příspěvek poprvé? Nechte si lékařem potvrdit  tiskopis potvrzení nízkobílkovinné diety. Pak již stačí přinést účtenky za nákup nízkobílkovinových potravin a my Vám je proplatíme.
Získejte až 10 000 Kč sloučením finančních příspěvků. Přečtěte si, jak na to.

Finanční příspěvek do 500 Kč

Speciální vyšetření

Speciální vyšetření

Využijete na ošetření rázovou vlnou jednou ročně, nebo na diagnostické vyšetření horní části břicha ultrazvukem. Další možností je genetické vyšetření rizika vzniku trombózy ke zjištění mutace v genech (Leidenská mutace, gen F5 aj.). U žen nad 40 let pak také denzitometrické vyšetření jednou za dva roky.

Program Zdraví 90 do 500 Kč

Program Zdraví 90 do 500 Kč

Pro pojištěnce zařazené do Programu P90 na nákup léčivých přípravků a doplňků stravy v lékárnách, snímacích nebo fixních aparátků při léčbě vadného růstu chrupu, permanentky na plavání a fitness, nebo ošetření nehrazené ze zdravotního pojištění. Podmínky a podrobnosti k P90 čtěte zde.

Bonusy nad rámec finančního příspěvku 1 000 Kč

Pro těhotné do 1 000 Kč

Pro těhotné do 1 000 Kč

Využijte na kurz psychoprofylaxe a těhotenského tělocviku, tj. přípravy ženy k porodu, na nákup vitamínů v lékárnách v době těhotenství, nebo porodnického gelu. Můžete také využít na ultrazvukové vyšetření plodu v I. trimestru, včetně screeningu Downova syndromu, nebo epidurální analgezii při porodu. I tento bonus mohou získat ženy mladší 18 let. Doporučený seznam vitamínů.

Po porodu do 1 000 Kč

Po porodu do 1 000 Kč

Využijete na nákup pomůcek ke kojení v lékárně, a to do 1 roku od porodu. Dále na cvičení pro ženy v období 6 měsíců po porodu. I tento bonus mohou získat ženy do 18 let věku.

Pro vícerčata do 1 213 Kč na dítě

Pro vícerčata do 1 213 Kč na dítě

V případě, že jste maminkou vícerčat, čerpáte pro každé dítě na kterýkoli preventivních programů/finančních příspěvků určených pro děti a mládež do 18 let. Bonus získáte kdykoli od narození vícerčat do jejich 18 roku věku.

Očkování proti HPV do 4 000 Kč

Očkování proti HPV do 4 000 Kč

Pro ženy do 30 let věku na očkování proti lidskému papilomaviru (prevence proti rakovině děložního čípku, genitálním bradavicím a análnímu karcinomu). Kdy čerpáte? Po ukončení očkovacího cyklu.

Dárcům krve a kostní dřeně do 6 000 Kč

Dárcům krve a kostní dřeně do 6 000 Kč

Chcete pomáhat a zachraňovat život? Nebo tak již činíte a patříte mezi dárce krve a kostní dřeně? I vy můžete získat bonusové příspěvky za bezplatné dárcovství. Prostudujte si podrobnosti zde.

Zdraví ve svých rukou

Osteoporóza a menopauza

Osteoporóza a menopauza

Pro ženy 40+. Využijete na nákup vybraných hormonálních přípravků předepsaných lékařem a nehormonálních přípravků na prevenci osteoporózy a negativních menopauzálních stavů. Doporučený seznam

Srdce a metabolismus

Srdce a metabolismus

Pro pojištěnce nad 40 let jednou ročně na komplexní vyšetření zaměřené na kardiovaskulární a metabolická onemocnění (zahrnuje také laboratorní vyšetření)

Ostatní

Ostatní

Lze využít také na vyšetření na okultní krvácení ve stolici u žen do 49 let nebo na preventivní vyšetření pigmentových změn kůže Jak rozpoznat melanom.

Vyšetření prsou

Vyšetření prsou

Mamografické vyšetření prsů pro ženy od 40 do 44 let nebo ultrasonografické vyšetření prsů pro ženy mladší 44 let.

Další extra výhody

Permanentka na sport nebo diagnostické vyšetření

Permanentka na sport nebo diagnostické vyšetření

Pro uživatele my213 nabízíme nákup permanentky na pohybové aktivity ve výši 50 % z ceny a nebo diagnostické vyšetření nebo ošetření podporující zdraví nehrazené ze zdravotního pojištění. Obojí proplácíme do maximální výše 500 Kč. 

Plavání v bazénech zdarma nebo se slevou

Plavání v bazénech zdarma nebo se slevou

Pojďte s námi plavat. Vstup do vybraných plaveckých bazénů budete mít zdarma nebo za výhodnější cenu. Nabídka je platná v období od února do dubna a od září do listopadu 2019. Seznam partnerských bazénů.

Až 30 % sleva na cestovní pojištění

Až 30 % sleva na cestovní pojištění

Pojistěte se na cesty se slevou až 30 %. Naše výhodné cestovní pojištění léčebných výloh v zahraničí s limitem plnění do 100 milionů Kč sjednáte online - prostě odkudkoliv.

Slučování a převody finančních příspěvků

Až 10 000 Kč převodem příspěvku z pojištěnce na ženu s celiakií

Až 10 000 Kč převodem příspěvku z pojištěnce na ženu s celiakií

Zajistěte si souhlas s převodem finančního příspěvku na sebe, pokud máte diagnostikovánu celiakii. V tomto případě můžete získat část, nebo i celou výši ročního příspěvku 1 000 Kč od kteréhokoliv pojištěnce RBP, zdravotní pojišťovny (pojištěnec + max. 9 osob) . Celkově lze tedy tímto způsobem zvýšit příspěvek až na 10 000 Kč. Stačí přinést vyplněný formulář Souhlas převodu limitu na dospělého.

Až 10 000 Kč převodem příspěvku z pojištěnce na ženu s nízkobílkovinovou dietou

Až 10 000 Kč převodem příspěvku z pojištěnce na ženu s nízkobílkovinovou dietou

Zajistěte si souhlas s převodem finančního příspěvku na sebe, pokud máte diagnostikovánu nízkobílkovinovou dietu. Můžete tak získat část, nebo i celou výši ročního příspěvku 1 000 Kč od kteréhokoliv pojištěnce RBP, zdravotní pojišťovny (pojištěnec + max. 9 osob) . Celkově lze tedy tímto způsobem zvýšit příspěvek až na 10 000 Kč. Stačí přinést vyplněný formulář Souhlas převodu limitu na dospělého.

Podnikové výhody

Zdravý podnik

Zdravý podnik

Program na podporu zdraví zaměstnanců smluvních podniků. Zaměstnanci musí být pojištěnci naší pojišťovny a podnik musí mít uzavřenu smlouvu s RBP.  Realizace programu probíhá po vzájemné domluvě se smluvními podniky. V případě, že máte zájem o využití programu, kontaktujte nás: hruska@rbp-zp.cz, PhDr. Robert Hruška.