800 213 213

Speciální bonusy

Březen 2020

Březen 2020

Získejte příspěvek 1 000 Kč na podporu odvykání kouření.

Snažíte se přestat kouřit a zlepšit si tak své zdraví? Nenecháme Vás v tom samotné. Všem našim pojištěncům ve věku od 18 let, kteří si nakoupí volně prodejná léčiva a podpůrné přípravy na podporu odvykání kouření (náplasti, pastilky, ústní spreje, žvýkačky), proplatíme v měsíci březnu účtenku za tyto přípravky, a to v maximální výši 1 000 Kč. Stačí přinést platný doklad totožnosti, kartičku bankovního účtu a účtenku ne starší než dva měsíce. Tento bonus proplácíme od 1. – 31. 3. 2020. Po ukončení tohoto období nelze bonus nárokovat.

Březen 2020
Květen 2020

Květen 2020

Měsíc boje proti obezitě

Květen jsme vyhlásili měsícem boje proti obezitě. S tím souvisí i tento speciální časově limitovaný bonus, který můžete uplatnit právě v květnu 2020.
Pro děti můžete čerpat příspěvek až do výše 1 000 Kč na aktivity v programu STOB (stop obezitě) nebo na konzultace v oblasti snižování nadváhy a obezity u obezitologa, dietologa nebo nutričního terapeuta (neplatí pro konzultace u výživových poradců).
Pro uživatele my213 jsme připravili možnost čerpat zvýšený příspěvek na sportovní aktivity až do výše 1 000 Kč na nákup permanentky na tyto aktivity (vždy ale ve výši max 50 % z ceny permanentky).
Pro čerpání těchto bonusů stačí přinést platný doklad totožnosti, kartičku bankovního účtu (v případě první žádosti nebo po změně účtu) a účtenku ne starší než dva měsíce. Tyto doklady je nutné předložit v období od 1. do 31. května 2020. Pro přiznání nároku na finanční příspěvek je rozhodující datum předání na pracoviště RBP nebo razítko pošty.

Květen 2020
Červenec 2020

Červenec 2020

Získejte příspěvek až 10 000 Kč  pro podporu hezkého úsměvu

Víme, že vše je zapotřebí dobře a včas plánovat. Proto jsme se rozhodli představit vám náš další speciální časově limitovaný bonus již nyní. V měsíci červenci přinášíme možnost získat příspěvek na rovnátka pro dítě do 18 let až do výše 10 000 Kč. Zajistěte si včas souhlas s převodem finančního příspěvku pro své dítě (fixní nebo snímatelný aparátek). V tomto případě můžete od kteréhokoliv pojištěnce RBP, zdravotní pojišťovny (maximálně však od dalších 9 osob) získat část, nebo i celou výši ročního příspěvku 1 000 Kč. Celkově lze tedy tímto způsobem zvýšit příspěvek až na 10 000 Kč.
Pro uživatele aplikace my213 nabízíme příspěvek na dentální hygienu až do výše 1000 Kč (nevztahuje se na děti a mládež do 18 let).
Seniorům je určen příspěvek až do výše 1000 Kč na nákup fixačních a čisticích prostředků pro celkové zubní náhrady v lékárnách a také na úhradu doplatků na celkové zubní náhrady i jejich opravy.
Speciální bonus "Hezký úsměv" platí po dobu od 01. – 31.07.2020. V tomto období stačí přinést platný doklad totožnosti, kartičku bankovního účtu a účtenku ne starší než dva měsíce. Po skončení tohoto období nebude již možné bonus nárokovat.

Červenec 2020
Červen - září 2020

Červen - září 2020

Získejte příspěvek až 2 500 Kč na očkování proti klíšťové encefalitidě

V důsledku letošní pandemie koronaviru a omezených možností cestování RBP, zdravotní pojišťovna předpokládá, že řada českých rodin bude trávit svou dovolenou a prázdniny v České republice, kde již nyní evidujeme velmi vysokou aktivitu klíšťat. Našim pojištěncům proto doporučujeme, aby prevenci nepodceňovali a nechali se u svých praktických lékařů proti klíšťové encefalitidě naočkovat. V průběhu letních měsíců se při očkování využívá tzv. zrychlené očkovací schéma, kdy jsou podány 2 dávky očkovací látky s odstupem 14 dnů a již tyto 2 dávky zajišťují ochranu před nákazou.

Dětem a mládeži do 18 let věku, u kterých bude provedena aplikace vakcíny proti klíšťové encefalitidě v průběhu měsíce června až září, bude očkování uhrazeno až do výše dvou vakcín, a to mimo roční limit 1 000 Kč. Speciální bonus "Klíšťová encefalitida" je platný pro období 01.06. – 30.09.2020.
K proplacení je proto nutno předložit účtenku a doklad o aplikaci vakcíny, která musí proběhnout od 01.06. – 30.09.2020. Uvedené doklady lze předložit nejpozději do 30.09.2020, přičemž datum aplikace vakcíny nesmí být starší než dva měsíce. Po skončení tohoto období nebude již možné bonus nárokovat.

Červen - září 2020

PÁTEK 25.9. od 9:00 do 12:00 na FB a IG RBP

Téma týdne: uveřejníme ve středu

Přejít