800 213 213

Roční pojištění

Při dlouhodobých pobytech si pojištěnec může vybrat:

cestovní pojištění variantu Globus – roční pojistné, které lze uzavřít pouze pro typ cesty REKREAČNÍ SPORT,
cestovní pojištění variantu Odysseus – roční pro opakované výjezdy, pro typ cesty STANDARD, REKREAČNÍ SPORT nebo STANDARD+.

Rekreační sport (maximální délka pobytu 365 dnů):

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ GLOBUS - ROČNÍ POJISTNÉ - TYP CESTY REKREAČNÍ SPORT
limit plnění
Roční - výjezd maximálně 365 dní - nepřenosné
100 000 000
100 000 000
Úrazové připojištění
smrt úrazem

100 000

trvalé následky

200 000

doba nezbytného léčení

20 000

Odpovědnost za škodu


zdraví

2 000 000

majetek

1 000 000

finanční

500 000

Odcizení zavazadel


pojistná událost

20 000

věc

5 000


POJISTNÉ V KČ
DO 18 LET
NAD 18 LET
DO 18 LET
NAD 18 LET
Evropa
2 725
4 088
7 889
9 252
Svět (včetně USA, Kanady a Austrálie)
7 903
10 355
13 067
15 519


Cestovní pojištění varianta Odysseus - roční - opakované výjezdy:

Standard:

  • turistické cesty (běžné rekreační a poznávací cesty, krátkodobé studijní pobyty, oddechové a necílené rekreační činnosti (badminton, bruslení, golf, plavání a šnorchlování, procházky a tůry běžným nenáročným terénem, stolní tenis, tanec, tenis),
  • pracovní cesty (práce a činnosti administrativní a řídicí povahy, práce srovnatelné rizikovosti (charitativní a dobrovolnická činnost, au-pair, stáže, servis kancelářské techniky, řidiči nákladní dopravy a autobusů).

Rekreační sport:

  • turistické cesty (běžné rekreační a poznávací cesty, krátkodobé studijní pobyt, oddechové a necílené rekreační činnosti (badminton, bruslení, golf, plavání a šnorchlování, procházky a tůry běžným nenáročným terénem, stolní tenis, tanec, tenis),
  • pracovní cesty (práce a činnosti administrativní a řídicí povahy, práce srovnatelné rizikovosti (charitativní a dobrovolnická činnost, au-pair, stáže, servis kancelářské techniky, řidiči nákladní dopravy a autobusů),
  • rekreační provozování běžných rekreačních sportů.

Standard+:

  • turistické cesty (běžné rekreační a poznávací cesty, krátkodobé studijní pobyty, oddechové a necílené rekreační činnosti (badminton, bruslení, golf, plavání a šnorchlování, procházky a tůry běžným nenáročným terénem, stolní tenis, tanec, tenis),
  • pracovní cesty (veškeré práce, vyjma prací vysoce rizikových, které jsou předmětem výluk),
  • rekreační provozování běžných rekreačních sportů.


CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ODYSSEUS
ROČNÍ - VÝJEZD MAXIMÁLNĚ 365 DNÍ - NEPŘENOSNÁ DÉLKA POBYTU 35 DNŮ

Limit plnění
100 000 000
100 000 000
Úrazové připojištění


smrt úrazem

100 000
trvalé následky

200 000
doba nezbytného léčení

20 000
Odpovědnost za škodu


zdraví

2 000 000
majetek

1 000 000
finanční

500 000
Odcizení zavazadel


pojistná událost

20 000
věc

5 000
Pojistné v Kč

STANDARD (turistika a pracovní cesty administratívní povahy)


Evropa
1 200
1 700
Svět (včetně USA, Kanady a Austrálie)
2 400
2 900
REKREAČNÍ  SPORT (turistika, pracovní cesty administratívní povahy a rekreační sport)


Evropa

2 300
Svět (včetně USA, Kanady a Austrálie)

4 100
STANDARD+  (turistika, pracovní cesty a rekreační sport)


Evropa
2 300

Svět (včetně USA, Kanady a Austrálie)
7 200