800 213 213

Bonus Zdraví 90

Jste registrovaní v Programu 90?

Je vám nejméně 19 let a dodržujete doporučenou frekvenci preventivních prohlídek u praktického lékaře co 24 měsíců, u stomatologa a v případě žen i u gynekologa co 12 měsíců.
Vaše BMI se pohybuje v rozmezí 18 – 26, jste nekuřáci a nejste závislí na omamných a návykových látkách včetně alkoholu.

V případě vysokého BMI u osob, které nemají nadváhu, je možné použít místo hodnoty BMI doklad o procentuálním zastoupení tukové tkáně na základě bioimpedance nebo kaliperu.

Všechny tyto náležitosti potvrdí váš ošetřující lékař v „Potvrzení o splnění dílčích kritérií pro čerpání příspěvku“.

Při splnění výše uvedených podmínek můžete jednou ročně čerpat příspěvek ve výši 500 Kč.

Na co lze finanční částku čerpat?

  • nákup léčivých přípravků a doplňků stravy v lékárnách,
  • ošetření nehrazené ze zdravotního pojištění,
  • nákupu snímacích nebo fixních aparátků při léčbě vadného růstu chrupu,
  • nákupu permanentky na plavání a fitness, tj. spinning, posilovna, aktivní posilovací stroje, rehabilitační cvičení, jóga, aerobik (nehradí se solária, masáže, všechny typy tance, zumba, judo, karate, kick-box, jednodenní permanentky, permanentky na lyžování apod.); u víceúčelových zařízení s čipovým systémem musí být tímto zařízením na dokladu uvedeno plavání nebo fitness a potvrzeno razítkem.

I zde platí Zásady proplácení. Prostudujte si je!