800 213 213

Příspěvky na RT-PCR laboratorní testy provedené poskytovatelem zdravotních služeb

V rámci preventivního programu úhrady samotestů u zaměstnavatelů a OSVČ bude z důvodu zachování objektivního přístupu ke všem zaměstnavatelům uvedeným v usnesení vlády České republiky č. 191 ze dne 24. 2. 2021, hrazen i příspěvek na RT-PCR laboratorní testy, provedené poskytovatelem zdravotních služeb, pokud se zaměstnavatel/OSVČ rozhodne testovat tímto typem testu namísto antigenních testů a tento test bude zaměstnavatelem/OSVČ hrazen v plné výši.

Podmínky:

  • na příspěvek z fondu prevence není ze zákona nárok,
  • příspěvek bude poskytován na základě uzavřené smlouvy,
  • zaměstnavateli/OSVČ bude v rámci programu poskytován pouze jeden typ příspěvku, tzn. na antigenní testování nebo na RT-PCR testy. Souběh příspěvků není možný (tzn. lze čerpat max. 240 Kč vč. DPH za jednoho zaměstnance - např. 2x PCR test, 2x antigenní test),
  • max. výše příspěvku je 4x 60Kč, tj. max. 240 Kč vč. DPH za jednoho zaměstnance za měsíc,
  • interval na jednoho zaměstnance bude max. 1 test/ 7 dní,
  • zaměstnavatel/OSVČ je povinen sám organizovat testování svých zaměstnanců a evidovat jeho průběh včetně zaznamenávání dat provedených testů a jejich výsledků dle přiložené tabulky Seznam osob testovanych zamestnavatelem,
  • v případě, že zaměstnavatel/OSVČ nedodrží podmínky pro čerpání příspěvku, které akceptoval při uzavření smlouvy, je zdravotní pojišťovna oprávněna požadovat vrácení již uhrazených finančních prostředků, a dále neposkytovat zaměstnavateli příspěvek,
  • žadatel příspěvku může žádat o příspěvek pouze prostřednictvím message my213, DS nebo poštou.

Žádost o uzavření smlouvy posílejte na email rbp@rbp-zp.cz

PÁTEK 5. 11. (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: PORAĎTE SE S LÉKÁRNÍKEM.

Přejít