800 213 213

Pojištěnci RBP už letos dostali zpět za léky téměř 16,5 milionu korun 23. listopadu 2020

Ostrava (23. listopad 2020) - Zdravotní pojišťovna RBP na základě pravidelného čtvrtletního vyhodnocení překročení ochranného limitu na započitatelné doplatky za léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely vrátila 17,5 tisícům klientů více než 16 milionu korun. V porovnání se stejným obdobím roku 2019 se jedná o 10% nárůst počtu pojištěnců a o 13 % se navýšila i vyplacená částka.

Tradičně nejpočetnější skupinu představovali klienti z řad seniorů, kterým pojišťovna na bankovní účet nebo složenkou zaslala přes 12,7 miliony korun.

RBP současně evidovala i 276 klientů, na které se s účinnosti od 1. ledna 2020 vztahuje nové opatření – snížení ochranného limitu na 500 korun. Jedná se o pojištěnce, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a tuto skutečnost doložili pojišťovně kopií příslušného rozhodnutí. Snížení ochranného limitu se týká i pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění. I tuto skutečnost ale museli RBP doložit kopií posudku o posouzení jejich zdravotního stavu.

Jen pro úplnost dodejme samostatné výsledky třetího čtvrtletí, v němž RBP vrátila 15,5 tisícům pojištěnců částku přesahující 8 milionů korun

Ivo Čelechovský

tiskový mluvčí RBP, zdravotní pojišťovny

Ivo Čelechovský Ivo Čelechovský tiskový mluvčí RBP

PÁTEK 24.9. (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: Virtuální pobočka RBP

Přejít