800 213 213

Podstatné zkrácení lhůty pro uplatnění poukazu vystaveného předepisujícím lékařem! 8. června 2021

Dne 26. 5. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 89/2021 Sb., kterým se od tohoto data mění lhůta pro uplatnění poukazů vystavených ošetřujícím lékařem u jednotlivých výdejců. 

Nyní je proto možné poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, poukaz na foniatrickou pomůcku a poukaz na optickou pomůcku, které jsou vystaveny od data účinnosti tohoto zákona, uplatnit jenom do 30 dnů od jejich vystavení, namísto původních 90 dnů.

Pouze v případě, stanoví-li předepisující lékař na poukazu při jeho vystavení výslovně delší dobu jeho platnosti, lze tuto lhůtu při jeho následné úhradě z prostředků veřejného zdravotního pojištění akceptovat. Maximálně možná prodloužená lhůta, po kterou může být poukaz v platnosti, je pak 12 měsíců. V případě poukazů, které byly vystaveny před datem účinnosti zákona č. 89/2021 Sb., pak zůstává jejich platnost nezměněna, tedy 90 dnů.

Vaše RBP

Adventní
kalendář