800 213 213

Podání žádosti o příspěvek na přímořský ozdravný pobyt do 31. 7. 2023! 14. července 2023

Využijte léčebné síly moře a získejte příspěvek na 15denní přímořské ozdravné pobyty dětí ve věku 8 - 15 let s opakujícím se onemocněním horních cest dýchacích, alergiemi a dermatózami. Pobyt může být individuální s cestovní kanceláří nebo organizovaný, např. letní tábor, případně individuální v doprovodu rodičů či blízké rodiny. Doklad musí být vystaven subjektem s registrací v České republice, účtované v české měně.
Příspěvek na moře Obecné podmínky

Před absolvováním pobytu, a to nejpozději do 31.07.2023, vyplňte a doneste Žádost o poskytnutí příspěvku na přímořský pobyt a také si nechte potvrdit lékařem tiskopis Informace o zdravotním stavu pojištěnce

Nezapomeňte nám ještě po návratu potvrdit, že jste pobyt absolvovali (uplatnit příspěvek z bonusového programu 2023 lze nejpozději do 18.12.2023, při splnění podmínky doručení žádosti o proplacení do tří měsíců po datu ukončení pobytu). Prohlášení zákonného zástupce po absolvování přímořského pobytu

Výše příspěvku je dle skutečně uhrazené ceny, maximálně však 10 000 Kč. 

Pokud bude pojištěnec čerpat příspěvek na přímořský ozdravný pobyt, nemá  v daném roce nárok na příspěvek na vysokohorský ozdravný pobyt a ani lázeňský ozdravný pobyt.