800 213 213

Platnosti návrhů (lázně, ozdravovny) 23. března 2020

Z důvodu přijetí mimořádných organizačních opatření souvisejících s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2, kdy s platností od 19. 3. 2020 se všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím lázeňskou léčebně rehabilitační péči zakazuje přijímat nové pacienty za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, se RBP, zdravotní pojišťovna, rozhodla prodloužit platnost návrhů na lázeňskou péči, návrhu na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně, návrhu na umístění dítěte v ozdravovně a návrhu na umístění dítěte v dětské odborné léčebně, jež byly schváleny před platností krizových opatření vlády, tzn. nejpozději dne 23. 3. 2020, o 30 kalendářních dnů, nejdéle však do nejzazšího data pro zahájení péče. Lhůty stanovené v příloze č. 5 k zákonu č. 48/1997 Sb. musí být ovšem dodrženy.  Platnost návrhů  je prodloužena  v informačním systému zdravotní pojišťovny a  nebudou zasílány opakovaně s uvedením prodloužené platnosti.

Již v pátek 10.7. od 9:00 na Facebooku RBP

Téma týdne: Soutěžní speciál II. o permanentky do Zoo Ostrava

Přejít