800 213 213

Od 2. 9. 2019 lze k cestovnímu pojištění nově připojistit i storno zájezdu! 2. září 2019

Storno zájezdu lze připojistit na kterékoliv pobočce RBP v případě, kdy si klient uzavře pojistný balíček MAX = pojištění léčebných výloh + připojištění úrazu + odpovědnosti + zavazadel. 

Nový pojistný balíček nese název EXCELENT = pojistný balíček MAX + připojištění storna zájezdu.

 

EXCELENT

(na osobu/pobyt) - 80% plnění

JEDNOTNÉ POJISTNÉ PRO VŠECHNY KLIENTY

(jen k pojistnému balíčku MAX) 

storno 10 000 Kč

200 Kč

storno 20 000 Kč

360 Kč

storno 30 000 Kč

540 Kč

 

 Podmínky pojištění storna zájezdu:

  • Pojištění storna cesty začíná dnem následujícím po zaplacení pojistného.
  • Pojistné je možné zaplatit nejpozději v den poslední splátky nebo plné ceny zájezdu.
  • Pojištění storna zájezdu u cest se společnou dopravou končí okamžikem nastoupení pojištěného do dopravního prostředku určeného k odjezdu na cestu cestovní kanceláří.
  • Pojištění storna zájezdu u cest s individuální dopravou končí okamžikem nástupu cesty, nejpozději ve 24:00 hodin dne, který předchází dni uvedenému v pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Nejpozději však okamžikem odjezdu tohoto dopravního prostředku.
  • Podmínkou poskytnutí pojistného plnění je stornování cesty oprávněnou osobou před zahájením cesty.
  • Ve všech případech, kdy pojištění storna cesty bylo sjednáno méně než 10 dní před zahájením cesty, se výše pojistného plnění snižuje o polovinu.

Hranice pojistného plnění léčebných výloh je 100 000 000 Kč. Cena pro pojištěnce RBP do 18 let je 10 Kč/den, nad 18 let pak 15 Kč/den pro územní oblast Evropa.

Pojištění léčebných výloh v zahraničí zajišťuje RBP prostřednictvím České pojišťovny, a.s. 

Podrobnější informace k cestovnímu pojištění lze získat na kterékoliv pobočce RBP, webu nebo na bezplatné telefonní lince 800 213 213.

Ivo Čelechovský Ivo Čelechovský tiskový mluvčí RBP

PÁTEK 23.4. (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: Antigenní testování zaměstnanců.

Přejít
Soutěž
my213